Vet mer om papptak

Papptak är förstavalet för de flesta när ett platt tak ska beläggas. Det är lätt att glömma bort dess popularitet, i och med att många förknippar papptak med något som är billigt och som inte håller särskilt hög kvalitet. Och så må det ha varit, när man tittar tillbaka i tiden lite grann. Idag finns dock papp som håller mycket god kvalitet och som klarar sig många tiotals år innan det behöver bytas igen. 

En annan anledning till att en del byter till papptak från plåttak är att det är lättviktigt och ofarligt. Vid hårda vindar i Uppsala relativt nyligen blåste ett plåttak av från ett fyravåningshus. Det missöde som skedde här i Uppsala är visserligen ovanligt – men det kan vara något som, i vissa situationer, talar för att lägga ett papptak istället för ett plåttak. 

Olika typer av papp

Papptak är egentligen ett ganska brett begrepp – kanske bredare än vad många tror. Papp är nämligen inte bara papp, även om namnet kan vara lite förvirrande där. Papptak har i princip blivit synonymt med svarta tak som inte är pannor eller plåt. 

Den enklaste formen av papp är vanlig asfaltspapp på rulle. Den här spikas upp på taket och kommer med en måttlig livslängd. Det finns dock olika grader på pappen, för den som vill ha ett lite längre liv på sitt papptak. Till exempel finns det gummidukar som svetsas på. Med det sagt är det inte bara livslängden som ökar – utan också inköpspriserna. Över tid kan det dock bli ett mer ekonomiskt val, eftersom byten sker med betydligt längre mellanrum. Ungefär 30 år håller ett papptak som är byggt av helsvetsad gummiduk. 

Passar bra till platta tak

Papptak är kanske vanligast att se på platta tak. Många hävdar att det är bäst att spara pengarna och komma undan billigt med papp om taket är platt – det syns ändå inte särskilt mycket från utsidan. Ibland är papp faktiskt det enda alternativet. Till exempel kan tegel inte läggas i en lutning som är lägre än 14 grader, och plåt kan inte läggas när lutningen är lägre än ungefär 5 grader. Således är papp det bästa alternativet för många. 

Att det därtill är ett ekonomiskt val är givetvis en faktor som väger tungt in för de flesta. Det är inte bara vid inköpet som kostnaderna kan hållas nere, utan även när taket ska läggas. Anlitar man en takläggare kan han eller hon lägga ett papptak betydligt fortare än exempelvis ett tegel- eller betongtak. 

Estetiken är oftast inte i fokus

Papptak kommer helt enkelt med många fördelar – men fortfarande får den stora nackdelen sägas vara estetiken. Papp åldras inte lika vackert som tegel, och ger inte samma exklusiva intryck som till exempel plåt kan göra. Ibland får dock estetiken lida för det praktiska – till exempel i fallet i Uppsala (som nämnt i textens inledning), när plåttaket blåste av. Sådana missöden som skedde i Uppsala sker helt enkelt inte om det är papptak istället. Och skulle det ske skulle skadorna bli marginella i jämförelse. 

29 Mar 2018