Varför måste jag anlita en elektriker?

Det finns en slags happy-go-lucky-attityd hos många då det kommer till att renovera och reparera. Det spelar liksom ingen roll vad det handlar om och hur pass stor vana man själv har - allt fixar sig på ett eller annat sätt. Blir det fel så går det säkerligen att korrigera sådana i efterhand. Det senare är talande i sammanhanget och vi väljer att ställa två stycken motfrågor: hur mycket kostar en vattenskada att korrigera och hur mycket kostar det att bygga ett nytt hus?

Vi förklarar hur vi tänker. En vattenskada som en följd av en undermålig renovering är tyvärr inte alls ovanlig. Du som privatperson kanske väljer att renovera i badrummet och missar vikten av att sätta en fuktspärr på ett korrekt sätt. Du kanske väljer att installera din nya disk- eller tvättmaskin och du kanske ser att det inte är något större bekymmer att sätta en toalettstol på plats. Det kanske det heller inte är - initialt - men i framtiden så kan det beslutet komma att få ödesdigra konsekvenser.

Kostnaderna och konsekvenserna blir för höga

Årligen så kostar vattenskador närmare fem miljarder att korrigera. En summa som du troligen kommer att få bidra till. Ditt försäkringsbolag kommer nämligen inte att göra det ifall det visar sig att det är du - och inte en yrkesman - som skött installationen i fråga.

En vanlig missuppfattning - och en del av den, något slappa, inställning och attityd vi nämnde i textens början är nämligen att någon annan kommer att betala för de misstag man själv gjort. Det kommer inte att ske.

En behörig elektriker ska alltid anlitas

Än värre är de fall där man underlåtit sig att anlita en elektriker. Då sätts nämligen andra värden än de rent materiella på spel. El är livsfarligt och ska alltid hanteras av en behörig elektriker. Det handlar inte om någon typ av sammanslutning skapad i syfte att ge en yrkesgrupp fler uppdrag - det handlar om att rädda liv.

Tyvärr har detta blivit åsidosatt under senare år. Faktum är att många av de bränder som äger rum har sin förklaring i att elen dragits på del sätt, att huset/fastigheten har uråldriga elsystem, att privatpersoner gjort egna kopplingar och installationer. På samma sätt som vid en vattenskada så kommer försäkringsbolaget inte att ersätta skadorna efter en brand vars orsak kommer från ditt - som privatperson - eget arbete.

I och med att Rot-avdraget finns tillgängligt så handlar det heller inte om någon extrem kostnad att anlita en behörig elektriker eller en rörmokare. Du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor. Den ringa summan ska räknas mot kostnaden om det börjar brinna eller om en fukt/vattenskada börjar synas. Ett lätt val.

Läs mer här.

19 May 2018