Varför har asbest använts så pass mycket tidigare?

Asbest kan ge mycket farliga personskador. Så varför har asbest använts så pass mycket tidigare?

  • Faran med asbest

Så länge asbest är inkapslat eller inbyggt är det inte farligt. Men när exempelvis väggar och golv rivs upp bearbetas material och asbest frigörs i farligare form. Det är byggdammet som uppstår som är farligt. Dammet andas in och kommer i luftvägarna. Hur farligt det är och hur kroppen påverkas beror bland annat på fibrernas storlek och egenskaper. Bland annat kan de som är mindre än 3 mikrometer dras ner i luftvägarna och där förstöra lungblåsorna. Alla former av asbest anses kunna orsaka lungcancer, mesotheliom och en rad andra mycket farliga sjukdomar. 

  • Varför användes det så frekvent?

Den stora fördelen med asbest är att dessa mineraler (och sammansättningar av dem) har flera olika positiva egenskaper. När ett byggnadsmaterial kan användas till olika funktioner och nå ett mycket gott resultat blir det populärt att använda. 

För det första tål asbest mycket höga värmenivåer och kylnivåer. Därmed kan det exempelvis användas inom isolering. Bland annat kan material skapas med asbest som blir mycket ljudisolerande. Detta utöver kylisolering. 

Överlag skapas en mycket stark ”tålighet”. Utöver värme och kyla är det även motståndskraftigt mot kemikalier. 

Ytterligare ett skydd som materialet ger är brandskydd. Man använde material för att isolera rör och annat i en byggnad för att därigenom ge dem ett extra brandskydd. 

Från 50-talet och fram till 70-talet var det därmed mycket vanligt att olika byggnadsmaterial innehöll asbest. Något som vi idag får ta hand om med asbestsaneringar när de äldre husen ska renoveras eller rivas. 

  • Svårt att upptäcka

Ett problem är att material som har asbest inte är alltid är uppmärkta med detta. Hus som byggdes ram till  70-talet kan alltså ha asbest i väggarna utan att man som fastighetsägaren kan veta om detta. Så länge som rivning inte påbörjas är det inte någon fara men innan åverkan sker på väggarna behöver en kontroll ske. I annat fall finns alltså risken att asbestdamm skapas när väggen rivs. 

Är byggnaden byggd tidigare än 1977 bör alltså en kontroll ske. Det var detta år som asbest förbjöds och därmed inte längre kunde användas inom byggnationer. Den farliga sorten av asbest förbjöds redan 1975 men man valde sedan att förbjuda alla sorters asbest 1982. Enligt arbetsmiljöverket kan de farliga ämnena förekomma i byggnader ända fram till 1979.

En inventering krävs alltså av företag som är insatta i ämnet och har rätt kompetens att både mäta och hantera asbest innan större renoveringar påbörjas. 

18 Jan 2020