Var kan man studera till arkitekt?

EU ställer särskilda krav på att du som vill arbeta utomlands som arkitekt ska ha en godkänd svensk utbildning. Var kan man studera till arkitekt?

Här i Sverige finns en rad olika utbildningar för dig som vill bli arkitekt och arbeta på ett arkitektkontor eller som frilans. Du kanske inte bara vill arbeta inom landet utan också i annat EU-land. Då bör du gå en gedigen utbildning på högskola eller universitet. Här i Sverige har fem olika utbildningar på den nivån klassats som godkända av EU och unionens direktiv för branschen.

Senaste nytillskottet är Umeå universitet i Västerbotten. Arkitekthögskolan har jämte medicin hög status i staden och skolan ligger vackert intill umeälvens strand för att locka fram det bästa hos sina studenter. Den tillhör konstnärligt campus och har i dag snart tio år på nacken, utbildningen kom alltså 2009.

Det finns en rad tekniska högskolor runt om i landet som också har utbildning för dig som vill bli arkitekt. En av dem är LTH, alltså Lunds tekniska högskola. De flesta tänker nog på Lund som ett universitet och skolan har såklart nära kopplingar till universitetet. Arkitektutbildningen är på högsta nivå.

Det är i regel en lång utbildning på dessa lärosäten, fem år tar det från första studiedagen till färdig examen.

Sju personer sitter runt ett bord med papper, datorer mm

Olika utbildningar för olika inriktningar

Chalmers tekniska högskola i Göteborg har också utbildning för arkitekter. På Chalmers finns även programmet Arkitektur och teknik. Den väver ihop arkitektens kunnande på området byggnadskonst och formgivning med en ingenjörs mer tekniska kunnande. Du kan senare som student forma din egen master. Stockholm har också en likvärdig utbildning för blivande arkitekter vid KTH, Kungliga tekniska högskolan.

Praktik och teori varvas

Arkitekternas utbildningarna består i regel av både teoretiska och praktiska moment i kurserna.

Utbildningarna för arkitekter kombinerar ofta konstnärlig gestaltning och tekniskt kunnande. Kursens innehåll vid de olika lärosätena kan däremot visa sig variera på arkitektutbildningarna. När du läst hela yrkesprogrammet (oavsett lärosäte) har du gjort dig berättigad till en yrkesexamen.

Det är vanligt att arkitektstudenter gör studieuppehåll under utbildningen eftersom utbildningen är så pass lång. De flesta gör dock uppehåll för att kunna ägna sig åt en längre, mer sammanhållen praktikperiod. Praktiken är en mycket viktig i arkitektens utbildning så en längre praktikperiod kan vara mycket välgörande för den som sedan ska ut på arbetsmarknaden.

Stor möjlighet till vidareutbildning

Du som kanske vill läsa vidare efter examen har stora möjligheter till det. Den som ägnar sig åt forskningsstudier och gör det på heltid är färdig doktorand inom fyra år. Forskarens utbildning innehåller dels teoretiska studier i form av kurser, seminarier och ibland även konferenser. En mycket viktig del är att ägna sig åt egen forskning. Det är ju den som ska leda fram till den avslutande doktorsavhandlingen.

Hur går då antagning till arkitektutbildningen till? Den kan se på en rad olika sätt. Det går att söka på betyg, du kan göra det så kallade arkitektprovet som är ett lämplighetstest, du kan också välja att söka in med resultaten på högskoleprovet.

Utbildningarna vid svenska högskolor/universitet tar in knappt 400 studenter per år. Många tror att arkitektutbildningen innehåller mycket matte, det gör den inte, däremot är antagningspoängen bland de högsta för de tekniska högskole- och universitetsutbildningarna.

Studera utomlands?

Det går självklart att läsa till arkitekt i ett annat land, faktiskt de flesta länder i västvärlden. Men tänk på att alla utländska utbildningar inte motsvarar de svenska. Det viktigaste för dig som ska arbeta utomlands, till exempel i ett annat EU-land, är att utbildningen du väljer går i linje med de krav som EU har i sina direktiv för arkitekter.

17 Feb 2020