Väderskydd effektiviserar byggen i Stockholm

Den akuta bostadskrisen är något som de flesta hört talas om och detta speciellt personer som bor i Stockholm där problemen varit tydligare än i övriga Sverige. I Stockholm ser man nämligen konsekvenserna i form av skenande bostadspriser och under senare år så har man sett att dessa ständigt stiger uppåt och når nya toppnivåer.

Ohållbart, naturligtvis och något som kommer av att man inte bygger tillräckligt med bostäder i förhållande till den inflyttning som sker till staden. Denna ödesdigra kombination leder i sin tur till att priserna på befintliga bostäder i Stockholm ständigt pressas uppåt. Hör man orden akut bostadsbrist så är det lätt att rycka lite på axlarna – men om man ser till konkreta siffror så blir det lite mer tydligt. Det som gäller – över hela Sverige – är att man till år 2025 måste bygga 700.000 nya bostäder varav lejonparten ska placeras i Stockholm.

Svårt? Oh ja. Omöjligt? Inte alls; men en rejäl utmaning och det är något som man också ser att Stockholm tagit tag i. Överallt i staden ser man att det byggs; i varenda staddel och förort så påbörjas nya projekt och en förutsättning här är faktiskt en, i sammanhanget, trivial sak; nämligen väderskydd.

Väderskydd är en avgörande detalj vid byggnationer

I och med att vi i Sverige och Stockholm har ett klimat där kalla vintrar, varma somrar och en regnig höst ryms så måste man vid byggnationer använda sig av väderskydd; ett slags mobilt tält som man placeras ovanför byggen. Detta väderskydd gör samtliga arbeten mer effektiva och dessutom betydligt säkrare. Material skyddas, de som närvarar och utför en byggnation skyddas och man får genom väderskydd ett effektivare jobb. Naturligtvis så kan man inte tillskriva väderskydd i sig att dessa byggnationer förflyter på ett bra sätt – men att det fyller en stor funktion det kan vi heller inte ignorera. Låt inte väder och vind stoppa arbetet! Läs mer om hur du kan effektivisera ditt byggarbete här.

Det man kan säga gällande Stockholm och byggnationer är att boende där kommer att få vänja sig vad att det grönområde där man tidigare kanske promenerat med hunden snart kommer att vara någon bostad. En lite sorglig, men ack så nödvändig, utveckling. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet måste helt enkelt ta nästa steg för att klara av en ständigt växande befolkning.

15 Sep 2017