Vad kan man använda ett Attefallshus till?

Ett Attefallshus får byggas så stort som 25 kvadratmeter stort hus. Till skillnad från en Friggebod, som endast fick vara 15 kvadratmeter, litet hus, kan man dra avlopp och vatten till ett Attefallshus. Därmed får man bygga badrum och kök i ett Attefallshus. Det innebär att man kan bo permanent i ett sådant hus. Det huset får du också bygga med en höjd på 4,0 meter i nockhöjd. Det innebär att du kan bygga ett loft på det huset. I och med att du har möjligheten att bygga Attefallshuset som en permanent bostad får du fler möjligheter att använda Attefallshuset som ett hus som du kan hyra ut till vem som helst.

En Friggebod hade begränsade möjligheter

En Friggebod kunde endast användas som ett skjul, lider eller uthus. I bästa fall kunde det användas som ett litet gästhus, men endast för övernattning. Ett Attefallshus kan användas till ett gästhus, men då kan gästerna bo där mer självständigt. Det innebär att det är lättare för gästerna att stanna längre om de kan bo där och besöka famlijen men samtidigt bo mer avskilt.  Attefallshus har med de ökade möjligheterna fått fler arkitektritade varianter och en större marknad för modulhus.  

Vad kan man använda ett Attefallshus till?

Man kan alltså använda ett Attefallshus både som permanent bostad, gäststuga, eller varför inte en bastu? I och med att man får dra bdåe avlopp och vatten till ett Attefallshus, öppnar sig möjligheten att inreda Attefallshuset till en fin bastu. Har du en strandtomt kanske du vill bygga ditt Attefallshus till ett båthus. Då får du ett ordentligt hus till din(a) båt(ar). Det är en praktisk lösning om du har båt och vill skydda dem på vintern. Då slipper du ta upp båten långt upp på land. Du kan bara lyfta båten med en vinsch, så att den håller sig torr.

Tänk på att ansöka om dispens från strandskyddet

Om du funderar på att bygga ett Attefallshus som ett båthus, glöm inte då att du behöver ansöka om dispens från strandskyddet, om du vill bygga Attefallshuset invid stranden. Det kan annars bli svårt att bli beviljad ett så pass stort hus, som ett Attefallshus vid din brygga, om du inte ansöker om dispensen från strandskyddet. Detta gäller även om du önskar att bygga Attefallshuset som bastu och nära stranden.

Glöm heller inte att ett Attefallshus får du bara bygga utan bygglov förutsatt att du redan har ett hus (med bygglov) på tomten. Här kan du läsa mer om Attefallshus: http://www.attefallshusstockholm.nu.

23 Oct 2018