Undertak - för en bra arbetsmiljö

Val av undertak kan ha stor påverkan på vilken känsla du får när du kliver in i en lokal. Med rätt undertak som är anpassat efter rummets funktion kan både akustik och arbetsmiljö förbättras.

Beroende på vad du har för rum finns det olika krav på inredningen.Val av tak och undertak kan göra stor skillnad på stämningen i lokalen. I kontorslandskap och konferenslokaler kan ljudnivån snabbt bli för hög, men med undertak i form av ljudabsorberande akustikskivor installerade i taket, fångas ljudet upp och rummets ljudmiljö blir mycket behagligare. I våtrum och kök finns det däremot andra krav på taket. I rum där det bildas mycket fukt och ånga kan väggar, golv och tak ta skada på längre sikt. Genom att installera fuktabsorberande undertak kan risken för detta minskas, samtidigt som undertaken även kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Undertak underlättar installation

Undertak har inte enbart fördelar för akustiken och rummets visuella framtoning, utan underlättar även installation av till exempel el, belysning, ventilation och ljudsystem. De är dessutom oftast mycket lätta att byta ut när det behövs. Om det eventuellt skulle finnas ojämna ytor i innertaket kan undertaket hjälpa till att dölja dessa ojämnheter. Undertak kan även användas för att effektivt dölja elkablar och annan utrustning som du kanske inte vill se hängandes ner från taket. Förutom att undertak är lätta att installera, gör demonterbara undertak att det dessutom blir lättare att komma åt kablar och annan utrustning som är fäst i taket vid eventuellt servicearbete. Läs mer om undertak på denna webbsida: https://www.undertak.biz/

11 Oct 2021