Underhållsplaner ger översikt

För att få grepp om en fastighets behov av underhåll och reparationer under de kommande åren så behöver man utföra en besiktning och upprätta hållbara underhållsplaner för framtiden.

Alla fastigheter utsätts för slitage från väder och från att de används. De behöver regelbundet underhåll med reparationer, service och tillsyn. Vissa saker som trappuppgångar, gångvägar och andra gemensamma och synliga områden blir uppenbara. Det är svårare med det som inte syns. Tak, dränering, avlopp, ventilation och fönster behöver man vanligtvis genomföra en besiktning av för att se i vilket skick de är.

Tar man hjälp av en besiktningsman som kan gå igenom hela fastigheten både invändigt och utvändigt så får man bättre grepp om hur läget är. Utifrån den besiktningen kan man sedan upprätta underhållsplaner för att budgetera för kommande arbeten.

Underhållsplaner bidrar till en stabil ekonomisk planering

Oavsett om det gäller en bostadsrättsförening, en hyresfastighet eller en industrilokal så behöver man kunna göra en hållbar budget för framtida åtgärder. Det är de akuta åtgärderna som kan få en ekonomi på fall och som dessutom brukar bli alldeles onödigt dyra. Med hjälp av ett företag som upprättar underhållsplaner kan man anpassa hyresintäkter och utgifter efter vad man vet kommer att behöva göras.

Stora åtgärder som stambyten, fönsterrenoveringar eller byte av tak kan planeras in och genom besiktningen får man en uppfattning om hur brådskande det är. För hyresgäster och på styrelsesammanträden blir det också mer tryggt om man ser att det finns en framförhållning och man kan lägga in säsongskänsliga åtgärder vid lämpliga tider. Läs mer om underhållsplaner på den här hemsidan: underhållsplaner.net

16 Jan 2022