Tre hantverkaryrken med goda framtidsutsikter

En duktig hantverkare har ofta inga problem att få jobb. Till exempel finns det hög efterfrågan på elektriker, snickare och de som kan VVS. Vissa anser att VVS inte är ett hantverkaryrke, men i modernt språkbruk åsyftas ofta just VVS:are och andra inom byggsektorn när ordet ”hantverkare” används. Med det i åtanke har vi valt även ta med VVS-montörer i listan nedan.

VVS-montörer

Den som kan VVS, eller som utbildar sig till VVS-montör, går en ljus framtid till mötes. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos råder det just nu liten konkurrens om jobben och kommer att förbli så det närmsta året. Den stora efterfrågan på kompetens inom VVS kan främst härledas till den starka byggkonjunkturen. Sveriges befolkning växer snabbt och det krävs att byggandet sker i en rasande fart för att matcha antalet invånare med boenden.

Men det är inte bara byggbolag som behöver anlita yrkesverksamma med kompetens inom VVS. Idag finns ett stort behov av renoveringar och energieffektivisering, främst i flerbostadshus, där en VVS-montör behövs för att detta ska kunna genomföras. Du kan läsa mer om VVS på http://www.vvslund.biz/.

Elektriker

Även elektriker går en ljus arbetsmarknad till mötes efter en genomförd utbildning. Som i fallet med VVS, bedömer Arbetsförmedlingen att det råder mycket liten konkurrens om jobben i princip hela landet. Den enda regionen där konkurrensen bedöms som ”liten”, snarare än ”mycket liten”, är Lappland. Den som vill arbeta som elektriker i Lappland bör ändå, med det sagt, inte ha några större problem att hitta en anställning.

Även elektriker drar nytta av den starka byggkonjunkturen. Idag finns det ungefär 29 000 anställda elektriker, men branschen skriker efter flera. Tillgången på utbildade elektriker är helt enkelt mindre än vad som behövs. Den elektriker som har yrkesbevis bör knappast ha några större problem att hitta en anställning.

Snickare

Snickare är en stor yrkesgrupp i landet. I dag finns ungefär 43 000 snickare (och träarbetare) med anställningar på olika typer av firmor. I likhet med VVS-montörer och elektriker, finns en hög efterfrågan på snickare som kan härledas till den starka byggkonjunkturen. Alla dessa tre hantverkaryrken är yrken som generellt behövs för att ett bygge ska kunna genomföras. Lägg därmed till att behovet av upprustning hos många fastigheter runt om i landet är stor.

Enligt Arbetsförmedlingen upplever arbetsgivare i landet brist på kvalificerad personal som kan ta de lediga jobb de erbjuder. Inte minst beror detta på att det är få som har valt utbilda sig inom byggprogrammet på gymnasiet de senaste åren. Den som är färdigutbildad snickare, med yrkesbevis, har goda möjligheter att hitta en anställning det närmsta året. Sannolikt kommer den höga efterfrågan att bestå i fler år än så framöver.

3 Jun 2017