​​Tips för den som vill asfaltera uppfarten eller parkeringsplatsen

Vill ni lägga asfalt på garageuppfarten? Eller är ni en BRF som vill ge parkeringsplatsen ett lyft? Asfalt är snyggt, underhållsfritt och hållbart. Här kommer några användbara tips.

Asfalt är ett fantastiskt material som passar perfekt på uppfarten till villan, på gångarna runt fastigheten och på parkeringen. Det är dessutom enkelt att sköta eftersom det kräver minimalt med underhåll, och grus och löv kan enkelt sopas bort. Men för att få en asfalt som håller i många år gäller det att anlita ett seriöst företag. Det finns aktörer som erbjuder asfaltläggning till riktigt lågt pris. Men den asfalten blir sällan bra eller särskilt hållbar. Inte sällan är den ojämn eller har fel lutning, vilket får till följd att regnvatten och smält snö rinner åt fel håll och inte ner i dagvattenbrunnen.

Man måste arbeta snabbt då man asfalterar uppfarter

Vill man ha en asfalterad uppfart eller parkeringsplats som håller riktigt länge måste man anlita en professionell asfaltläggare. Detta då asfaltering kräver planering eftersom man måste arbeta snabbt medan asfalten är varm. Sjunker temperaturen för mycket blir ytan inte jämn. Men innan man kan asfaltera måste också underlaget prepareras med hårt packad sand. Fast har ytan tidigare varit asfalterad kan man ofta lägga den nya asfalten direkt på den gamla. Man måste bara förvissa sig om att det inte blir för stor nivåskillnad vid en eventuell garageport eller till en anslutande väg. Ta in offerter från några olika företag, men titta även på erfarenhet och vilka andra uppdragsgivare företaget har.

21 Mar 2022