Tandimplantat ger ett bättre liv

Tänderna fyller en mängd olika funktioner. De fördelar maten och ser till att vi får i oss tillräckligt med näring samt minimerar risken att sätta i halsen. De är avgörande i hur vi ser ut: ett leende kan, som det så vackert heter, förändra världen och det ligger mycket i det. Ler man så får man ofta ett leende tillbaka.

Tänderna påverkar även hur man ser ut gällande ansiktsformen då de stabiliserar musklerna och gör att de hålls uppe - saknar man tänder så åker käken nedåt och bakåt och det beror på att musklerna inte orkar hålla emot.

Om man tappat sina tänder så måste man alltså ersätta dessa med nya, konstgjorda sådana. Det innebär som regel att man antingen får tandproteser - löständer - eller att man opererar in en mer permanent lösning som kallas för tandimplantat.

Skulle du besöka en tandläkare i Stockholm i syfte att få tandimplantat inopererade så handlar det om en ganska lång resa innan de fungerar som vanliga tänder - om du överhuvudtaget bedöms som en lämplig kandidat.

Det senare förklaras till mångt och mycket av vilken status ditt käkben har. Det är i detta som man borrar fast de titanskruvar där “tänderna” sedan ska fästas och om käkbenet inte är tillräckligt starkt så är ingreppet omöjligt. Här kan vi säga att exempelvis rökare ofta har försvagat käkben och därmed också bedöms som sämre kandidater än icke-rökare.

För- och nackdelar med tandimplantat

Vi tänkte snabbt titta på några fördelar som kommer med tandimplantat och därefter gå igenom några av de nackdelar som lösningen kan föra med sig:

Fördelar med tandimplantat:

  • De ser äkta ut. varje krona tillverkas för hand och med dina egna tänder som mall. Färg och form stämmer överens på pricken.
  • De känns äkta - efter en tid så känner du ingen skillnad mellan dina ordinarie tänder och dina implantat
  • De sitter fast. Du behöver inte känna obehaget av att de glappar då du äter eller pratar.
  • Dessutom så slipper du sätta in- och plocka ut tänderna vid morgon och kväll.
  • Din tandsubstans bevaras. Vid andra ingrepp så skulle din tandläkare behöva slipa och fixa även dina ordinarie tänder. Det sker inte vid tandimplantat.

Nackdelar:

  • Det är dyrare. Förvisso täcker Försäkringskassan en del av kostnaden, men det handlar ändå om en ganska hög kostnad.
  • Problem med talet. Många upplever att talet försämras då vissa ljud blir svåra att framställa. Det handlar dock om en vaneperiod där man får räkna med att det tar ungefär ett halvår innan man “kan hantera” de nya tänderna.
  • Tandlossning. Även tandimplantat kan lossna. Det kallas för Periimplantit . Noggrann skötsel är ett måste - precis som vid vanliga tänder.
  • Svårt att bita. Många upplever att man biter för hårt och att man har svårt att tugga naturligt. Det är heller inte ovanligt att man av misstag biter sig i kinden eller i tungan. Precis som vid talet så handlar det om en vanesak innan man får kläm på vilket tryck man ska hålla då man biter och tuggar
1 Feb 2018