Taksäkerhet Stockholm - hur säkert är ditt tak?

Taksäkerhet Stockholm - hur säkert är ditt tak? Oavsett om man äger en större fastighet eller om man äger en villa så har man ett ansvar i att hålla en god taksäkerhet. Om någon skadas i samband med arbete eller som en följd av att ett föremål faller ned från taket så kan man dömas till böter - eller i värsta fall till fängelse. Snö och istappar är ett stort problem vintertid - men taksäkerhet i Stockholm handlar även om att erbjuda säkra arbeten för exempelvis sotare, plåtslagare och takläggare. Personer som har taket som sin arbetsplats.

Att se över sin taksäkerhet i Stockholm är något som gör skillnad. Genom att anlita ett företag inom taksäkerhet så kan man också agera för framtiden. Dels så kommer en planering att genomföras - alla tak har olika förutsättningar och taksäkerhet måste i och med detta också skräddarsys. Du, som fastighetsägare, ska helt enkelt ha taksäkerhet som möter de behov just ditt tak har. En annan viktigt del i att upprätta ett avtal handlar om framtiden. I avtalet så skrivs ofta service in.

Att taksäkerhet och de lösningar som finns är en färskvara är tyvärr en sanning. Att de detaljer du har på taket nu - glidskydd, räcken, stegar, fästpunkter och snörasskydd med flera - ser bra ut just nu innebär inte att de håller måttet om något år. Genom regelbundna kontroller och service vid behov så kan man som fastighetsägare hålla en hög taksäkerhet i Stockholm under flera, flera år. För detta krävs det naturligtvis att det företag man anlitar också erbjuder service och kontroller i sina tjänster - vilket vi definitivt anser att man ska eftersöka.

Taksäkerhet i Stockholm - fundera alltid en extra gång

Ett fall från ett tak kan innebära en direkt livsfara. Inte sällan så handlar de årliga olyckor som sker - enligt en studie från Umeå Universitet så handlar det om ungefär 1000 stycken per år - om privatpersoner som ger sig upp på taket utan några kunskaper. Du kanske ska rensa hängrännor, ta bort löv och skräp från taket, skotta snö eller måla om en skorsten. Jobb som går ganska snabbt och som man därför inte behöver skydda sig för. Det är ungefär så folk i gemen resonerar. Man orkar inte säkra sig själv och om olyckan inträffar så står man utan skydd.

Det är därför viktigt att man ser över hur säkerheten verkligen ser ut. Att kunna fästa en sele i en ankarpunkt eller att ha räcken som fångar upp en när man glider ner längs taket. Det handlar om rena investeringar och livförsäkringar!

Snöskottning är nästan alltid ett problem där man ser fallolyckor och detta i synnerhet hemma hos privatpersoner. Två saker finns att säga om detta: 1) det går att ta professionell hjälp och därigenom också få en säker väg till en snöfritt tak 2) det kanske inte behöver skottas? Vissa tak mår ibland bättre av att inte skottas så frenetiskt som många gör. Det kan skapa snedbelastningar och påverka takets konstruktion negativt. Många skottar för att grannen gör det, men där det egentligen inte finns någon anledning till det. Taksäkerhet i Stockholm handlar även om att vara smart. Hur ofta behöver du egentligen ge dig upp på just ditt tak under vintern?

4 Nov 2021