Stabilt och vackert tak

Med ett vackert och stabilt tak kan man vara både stolt och trygg. Ett tak ska tåla allt i regn, snö och vindar som vädrets makter kan hitta på. Det är därför viktigt att välja rätt tak för huset.

Idag finns det en mängd olika takbeklädnader och det kommer hela tiden nya. Halmtaket eller vasstaket är en slags tak som är mycket populär söderut i landet. Men det finns också levande tak, som består av sedumväxter. Man kan välja ett plåttak, som är ett mycket tåligt och hållbart material. Dessutom kan man måla om det när det börjar se tråkigt ut och för att slippa rost. Papptak är en slags tak som har en ytpapp som är annorlunda än den underlagspapp som finns under de flesta andra typer av tak. Men vanligast är nog ändå tegeltaket. Det betyder takpannor som är gjorda av tegel och som finns i ett flertal färger.

Hållbart i lång tid

Att lägga om ett tak är både dyrt och tar också ganska lång tid. Därför vill de flesta bostadsägare att det tak man väljer ska hålla så länge som möjligt. I jämförelse av livslängd för tegeltak är det en av de takbeläggningar som håller allra längst. Det ska mycket till för att takpannorna ska skadas eller behöva bytas ut. Oftast är det starka vindar som kan få takpannorna att förflytta sig. Men fördelen är då att man lätt kan sätta tillbaka de som är hela och det är enkelt att byta ut dem mot nya vid skador.

15 Feb 2021