Stålstomme för stora och små projekt

Många stora byggnader som är konstruerade för att hålla är byggda med en stålstomme, till exempel ishallar och idrottsarenor. Du kan också bygga med stål.

Det är vanligt att använda stålstommar till större byggnader, exempelvis maskinhallar, garage och sporthallar. Om du har varit i en ishall har du säkert sett stora takstolar av stål i taket. Stål är ett material som inte väger särskilt mycket i förhållande till hur starkt det är. I jämförelse med exempelvis trä, som är ett annat traditionellt byggmaterial är stål väldigt lätt.

Att ha ett lättviktigt material gör att det går lättare att transportera, lyfta och montera de olika delarna, vilket i sin tur gör att bygget blir billigare och går snabbare. Det gör även att hela byggnaden väger mindre och därför inte ger samma marktryck. Detta påverkar markarbetet.

Stålstomme går att använda till mycket

Du kan använda stålstommar även om du inte bygger en ishall. Det är vanligt att bygga garage och diverse jordbruksbyggnader i stål. Maskinhallar, garage och större förråd är vanligt, eftersom det kan bli billigare att bygga i stål än i exempelvis trä och stålkonstruktioner kräver minimalt med underhåll. Det är praktiskt när du vill fokusera på ditt lantbruk istället för att byta murkna brädor och måla om ditt garage varje år.

Stålkonstruktioner är byggda för att hålla, men går även lätt att montera ner och flytta eller förvara. Du kan även kontakta ett byggsmidesfirma för att få helt specialtillverkade delar och balkar som passar ditt behov. På det sättet är stålstommar verkligen mångsidiga och smidiga.

2 Nov 2022