Skaffa rätt lekplatsutrustning och ge barnen ett riktigt äventyr

En säker lekplatsutrustning är vad som krävs för att barnen ska vara trygga när de leker. När grunden är lagd är det bara för barnen att klättra och upptäcka.

Det viktigaste vi har är barnen. För att de ska utvecklas både fysiskt och psykiskt behöver de röra på sig, nyfiket upptäcka nya saker och samtidigt vara säkra och trygga. Det är extra viktigt att de får komma utomhus och få frisk luft, stimulans och slippa skärmar och för mycket stillasittande.

Lekplatser finns på många ställen och det är positivt med tillgängligheten. Samtidigt är det viktigt att lekplatserna är säkra och underhållna med jämna mellanrum.

Se över din lekplatsutrustning och byt ut den om det behövs

Det finns lekplatser i olika utföranden och för barn i olika åldrar. Barn har självklart inte samma behov om de är ett par år gamla som när de börjar närma sig tonåren. Det viktigaste är dock att se till att säkerheten är anpassad för att förebygga olyckor. Det finns hur många möjligheter som helst att göra lekplatsen attraktiv för alla barn.

Om du väljer lekplatsutrustning i toppklass kan du skaffa till exempel klätterställningar, lekställningar, gungor, rutschkanor, balanslek, sandlådor och gunglek. Byt ut de delar som börjar bli gamla och inte håller måttet längre. Du kan också komplettera lekplatsen med en temalekplats. Det finns olika att välja bland. Lekplatserna har även den utrustning och de förutsättningar som krävs för att barn med funktionsvariationer ska kunna leka. Alla barn är välkomna.

18 Oct 2022