Säkra sätt att bygga och renovera

Känns bilden igen? Är det till att renovera fasaden? Då är det dags för ett besök i färghandeln. Eller du kanske vill göra om fasaden och bygga med nytt byggmaterial. Kom ihåg det viktiga byggnadslovet innan du påbörjar ombyggnationen av fasaden. Det kan annars bli ganska snopet att få bassningar av stadsdelsnämnden om du inte har fått bygglov innan arbetet och du kanske blir tvungen att betala vite, eller måste göra om allting från början.

Andra saker som du bör tänka på innan du påbörjar arbetet är till exempel hur du ska gå till väga. Är du erfaren och har gjort det många gånger förut, vet du att du bör skaffa riktiga byggställningar om du ska röra dig mer än 2 meter över marknivån. Om huset står på sluttande mark, kan det lätt hända att de översta delarna av fasaden ligger över mer än 2 meter över markytan.

Byggnadställningar för ett säkrare arbete

Det som riktiga byggnadsställningar ser till, är att arbetet blir säkrare. Det har alla erfarit som har svingat sig upp och ner för stegen med tunga material, eller stora målarburkar. Det är lätt hänt att man vinglar till på stegen och ramlar ner. Skadar man sig, tar det ännu längre tid innan man är klar med arbetet. Går det riktigt illa blir det sjukhusbesök och man vågar sig inte upp fler gånger för stegen. Då är det på alla sätt bättre och till och med mer praktiskt med riktiga byggnadsställningar, även om det ser bökigt ut under arbetets gång. Det är ju inte någon tillfällighet att det dessutom är lag på att alla arbetare har tillgång till riktiga bbyggnadsställningar som ska arbeta över mer än 2 meter över marknivån.

Fördelar med att använda byggnadsställningar

Om du har riktiga byggnadsställningar till hands när du ska svinga dig upp och ner för fasaden har du arbetsytor som du kan utnyttja för redskapen som du använder. Ska du skrapa fasaden eller ersätta skadade delar behöver du kanske timmer, hammare och spikar och annat som ska till när du ska renovera den. Om du sedan ska måla om den har du ytor att ställa ifrån dig målarburkarna på. Du kan till och med sätta dig och ta en välbehövlig paus. Har du med kaffetermosen kan du passa på att fika också, utan att behöva gå ner från din tillfälliga arbetsplats. Så varför inte beställa en riktig byggnadsställning? Det kommer du att tacka dig själv för dagen det är dags för renoveringen. Läs mer här om säkra byggnadsställningar.

10 Jan 2019