Så bygger du en husgrund

Som ju de flesta vet om, när det kommer till att bygga ett hus, behöver man först och främst en grund för huset. Men vilken slags grund ska man bygga för huset? Vad passar för olika hus? Det beror på vad det är för slags hus som du ska bygga. Det beror också på hur tomten ser ut och hur du vill att villan ska stå på för grund. Grunden är ju så gott som minst lika viktig som själva villan du bygger. Därför går vi här igenom vilka olika grunder som du bör fundera på att bygga för din villa.

Betongplatta

En betongplatta är precis vad det låter som; en platta som villan vilar på, gjutet i ett enda stycke av betong. Om du har en villa som inte är så stort att det krävs en bärande bjälklag som stöttar grundbalkarna kan du bygga villan på en betongplatta.

Krypgrund

Ksa du däremot bygga ett hus som ska innehålla en bärande bjöklag kan man bygga en hybridgrund, eller en krypgrund. En hybridgrund är en blandning av en betongplatts och en krypgrund. Och en krypgrund är en grund som är "du kan krypa under", som likt en mur, är tom inuti, där husets väggar vilar på "muren".

Källare

Väljer du att bygga en källare till din villa har du en bastant grund för ditt hus. En källare är ett rum som du har tillgång till från huset och kräver en stor utgrävning, då källaren oftast ligger under eller i varje fall nära markytan.

Plintgrund

En plintgrund är en grund som står på plintar. Ovanpå plintarna lägger man reglar som huset sedan står på. Denna typ av grund kan man bygga för mindre hus, oftast uthus, förråd och sommarstugor. Svagheten med plintgrunden är att man måste gräva ner plintarna så djupt att tjälen inte skadar dem. Och man bör dränera marken under huset och att marken under huset ska ligga på en högre nivå än marken runt huset.

Anlita markarbetare för markarbete i Stockholm

De olika grunderna som du bör bygga är beroende av vad det är  för slags hus som du bygger. Det beror också på om du har valt ett modulhus, då kan leverantören kräva en viss typ av grund för det huset som leverantören bygger på plats. Leverantören är ändå den som känner bäst till vad det slags hus som de levererar kräver för att villan ska stå stadigt på sin husgrund. I vilket fall kommer du att behöva anlita markarbetare för markarbetet i Stockholm. Här kan du läsa mer om ett sådant företag.

6 Dec 2018