Rörinfodring är ett bra alternativ till stambyte

I en fastighet så krävs det då och då renoveringar. Av naturliga skäl; allting har en begränsad livslängd och måste ses över, repareras eller bytas ut innan det är försent. bor man i en bostads- eller en hyresrätt så kan dessa projekt komma att förändra sin bostadssituation under en tid. Om det handlar om ett takbyte, en fasadrenovering eller - i synnerhet - om ett stambyte så kommer man att få leva lite annorlunda och man kommer att få vänja sig vid att dels ha byggjobbare i fastigheten och dels också i sin egen bostad.

Ett stambyte - där man byter ut rör- och ledningar som löper på insidan av fasaden - gör även att man inte kan leva normalt sett till sin hygien. det är inte ovanligt att man får dela en provisorisk uppsatt dusch med sina grannar och även toaletter brukar följa samma mönster. Krävande, helt klart och det är också därför som många spekulanter på olika visningar aktivt efterfrågar när det senaste stambytet gjordes. Man vet att ett sådant kommer att påverka negativt och därför så vill man i den mån det är möjligt undvika att köpa en bostad där ett sådant är planerat - eller måste göras inom loppet av några år. Har man otur i detta så kan man hamna längst ner i kön och se hur den egna bostaden blir kvar sist av alla i fastigheten; där kan det röra sig om flertalet veckor innan livet återgår till det normala.

Det som dock är tacksamt i allt detta är att det under senare år kommit en ersättare till stambytet - en metod som går under benämningen rörinfodring, eller relining, och denna metod ska vi titta lite närmare på här. det som är talande för en rörinfodring är primärt två saker. Dels så är en rörinfodring billigare och dels så tar den kortare tid att slutföra. Adderar man dessutom att livssituationen hos den person där projektet sker inte förändras på samma radikala sätt så är det ytterligare en fördel.

Välj rätt företag för er rörinfodring

Vad är då en rörinfodring och hur skiljer sig en sådan mot ett stambyte? Ja, vi nämnde att man vid ett stambyte byter ut de befintliga rören och ledningarna; något som kräver att man gör ett omfattande ingrepp i varje badrum - ibland även köket - i fastigheten. Vid en rörinfodring så går man in i varje rör och reparerar dessa från insidan.

Antingen genom den så kallade strumpmetoden - där man sätter in plaströr, som härdar, i de befintliga rören. Den andra tekniken innebär att man sprutar in plast som även den härdar inne i rören. Av dessa så är strumpmetoden den mest hållbara då den, på ett helt annat sätt, ger stammarna ny livslängd och där dessa går att jämställa med helt nya. Sprutmetoden passar bättre för de mindre rören samt för mindre typer av reparationer.

Kommer då en rörinfodring helt att ersätta det omfattande och krävande stambytet? Mycket tyder på det, men det finns även vissa saker att ha i åtanke. Vi radar upp några tankar i punktform här nedan:

  • Rörinfodring är nytt. I och med att tekniken är relativt ny så finns det inga tydliga referensramar att förhålla sig till. det är lite tidigt att säga att tekniken helt kommer att ersätta stambytet. Man måste ge de fastigheter där en rörinfodring ägt rum tid för att kunna ge ett säkert svar på frågan. men: det ser väldigt lovande ut. De fastigheter där en rörinfodring ägt rum visar samtliga prov på goda, hållbara resultat.
  • Rätt företag. Nya tekniker kräver kunskap. Det talande i detta är att fler och fler företag hoppat på tåget och erbjuder tjänster inom rörinfodring - trots att de saknar rätt kunskap. Som fastighetsägare bör man vara noggrann och se vilka referenser som företaget har innan man skriver på ett avtal. Och: det finns ännu en fara med rörinfodring och vikten av att välja rätt företag. Plasten som används är giftig och kan orsaka skador för de som arbetar med den. Epoxiplast är - under härdning - något som kan ge svåra eksem, utveckla allergier och där man måste inta försiktighet. Se till att det företag som anlitas tar säkerhetsfrågan på allvar!
20 Nov 2017