Rivning i Västerås kan vara bättre för dig än att bygga en bro

Att bygga en bro i Västerås är en fin metafor. Men rivning i Västerås kan också vara en fin metafor, fast av helt andra anledningar. Fundera över det en stund.

Det talas gärna om att "bygga broar" i samhället. Metaforiskt menar man förstås att skapa förståelse och samhörighet mellan grupper eller individer. Det är ju vackert. Bilden av en bro som binder samman vägar och stadsdelar är fin. Ett riktigt brobygge kan dessutom vara ett häftigt projekt.

Men det talas mer sällan om att riva broar. Ibland kanske du är mer sugen på en rivning i Västerås än att bygga fler broar i Västerås, både verkliga och tankemässiga. Du kanske är trött på att vara alldeles för samarbetsvillig och sympatisk för ditt eget bästa. Du kanske bara vill riva broar en stund.

Rivning Före Byggande – En Smart Strategi?

Att riva en verklig bro kan vara en smart strategi om man till exempel inte vill att någon ska komma över en flod. Det är en metod som har tillämpats lika länge som det har funnits broar, vilket är väldigt länge. En rivning kan i de fallen spara både liv och värdefulla resurser.

Att riva en metaforisk bro kan vara en smart strategi om du vill vara ifred en stund. Det har tillämpats så länge det har funnits fler än en människa, vilket är ännu längre tid än vad det har funnits broar. Vad kom då först: bron eller rivningen? Vem vet?

Läs mer om rivning hos https://www.rivningvästerås.se.

27 Jul 2023