Ritprogram Rita hus - vilket hus drömmer du om?

Måste man anlita en arkitekt om man planerar att bygga hus? Det behöver man inte. Idag finns alla instrument och verktyg för att man själva ska kunna skapa ritningar till det hus man drömmer om. Ritprogram för att rita hus gör det enklare att leka med olika lösningar, låta fantasin flöda och där man slutligen hittar det hus som man kan tänka sig att bo i för resten av livet.

Det man dock ska veta är att riktningarna bara är en del av husbygget. Att bygga hus kommer att innebära en resa där alla små detaljer ska sammanfogas till en helhet och där exempelvis bygglovet endast utgör själva startskottet. Gällande just bygglov så har kraven blivit högre på hur en ansökan ska se ut. En skiss på en servett och vaga beskrivningar fungerar inte: ritningarna måste vara professionellt gjorda och ansökningen ska i övrigt innehålla allt som Byggnadsnämnden kräver. Ett ritprogram ger dig, även i detta fall, klara fördelar då ritningarna du skapar får korrekta mått och där de dessutom följer den professionalism som krävs.

Det finns många olika ritprogram för att rita hus online. Vissa kostar pengar, vissa är gratis och somliga är framtagna mer för arkitekter än för lekmän. Ett program sticker ut lite extra. Dels är det gratis, dels är det relativt enkelt att sätta sig in i och börja använda och dels så finns det även andra möjligheter att kombinera med själva ritprogrammet.

Iplanner ger dig möjligheter att rita hus

Iplanner är det ritprogram vi rekommenderar. Det fina med detta är att du även kan räkna på kostnader. Du skriver in material och programmet presenterar då en kostnad för detta - byter du material, ja då kommer en annan kostnad upp. Detta gör det möjligt att bygga billigare och på ett tydligare sätt räkna på hur mycket det kommer att kosta att bygga hus. Och, detsamma gäller för hantverkare.

Iplanner ger dig nämligen även en möjlighet att komma i kontakt med hantverkare knutna till tjänsten och få in offerter från dessa. Detta gäller över hela Sverige och vi spår att Iplanner inom kort kommer att dra ögonen till sig ganska rejält. Så pass bra lösningar växer inte på träd.

Besök https://iplanner.se/ritprogram-bygga-hus om du vill veta mer.

Tänk dock även på följande: det handlar om ditt framtida boende och det handlar då också även om saker som rör uppvärmning, energi och hur olika material fungerar med varandra. Sett ur detta perspektiv så kan faktiskt en arkitekt vara ett bra val. Detta för att skissa upp alla sådana saker innan och få en lite bättre bild över hur du ska tänka. Därefter kan du använda ett ritprogram och påbörja arbetet med att ta arkitektens skiss till en färdig byggritning.

15 Nov 2021