Plugga till takläggare – Vägarna för dig i Södertälje

Om du bor i Södertälje och vill utbilda dig till takläggare finns flera vägar. Det som främst avgör vilken skola du bör söka dig till är hur gammal du är. Är du under 20 år kan du läsa bygg- och anläggningsprogrammet som finns i Södertälje. Är du över 20 år är det vuxenutbildning som gäller. En av de större vuxenutbildningarna är Yrkesplugget som ligger i Bromma (ca 20 minuter bilväg från Södertälje)

Under 20 år

Är du under 20 år och har godkända betyg från grundskolan har du möjlighet att söka in till Torekällgymnasiet och inriktningen ”Bygg- och anläggning”. En treårig grundutbildning där du även kan välja inriktning. Eftersom det inte krävs några specifika högskolepoäng för att få arbeta som takläggare kan du söka dessa jobb direkt efter slutförd gymnasietid. En fördel med dessa utbildningar är att man får ha praktik på flera olika arbetsplatser för att både känna sig för kring de olika yrkena och få in en fot i arbetslivet. 

Över 20 år

Är du över 20 år och vill utbilda dig till takläggare så behöver du söka plats på en vuxenutbildning. Kanske har du lust att helt och hållet byta arbete och därmed utbilda dig inom detta. Eller så har du än så länge haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och vill hitta ett yrke där det är stor brist på kunnig och kompetent personal. Från Södertälje går det att åka bil til Bromma på ca 20 minuter – alternativt kan kollektivtrafik väljas. Här ligger Yrkesplugget som specialiserat sig på att utbilda inom områden där efterfrågan är stor på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara utbildningar som gör deltagarna till yrkesförare inom både person- och godstransport samt just takläggare. 

Kom ihåg att en ansökan till Yrkesplugget sker via den kommun du är skriven i. Om du bor i Södertälje är det alltså denna kommun som hjälper dig med ansökan och det är hit som den ska skickas. Därefter kommer ansökan att skickas vidare till berörd skola. På Yrkesplugget finns däremot både inom Komvux (kommunalt) samt Yrkesvux (statligt). Fördelen med Yrkesvux är att utbildningarna startar oftare. Komvux har kursstart i januari alternativt augusti och följer klassisk skoltermin i upplägg. 

Kom ihåg behörigheten

Olika utbildningar kan ha olika behörighetskrav. För att få komma in på gymnasiet krävs godkänt i ett visst antal ämnen (där svenska, engelska och matte är grundläggande). På vuxenutbildningarna kan det finnas andra krav. Kontrollera detta i god tid innan ansökan skickas in så att rätt intyg kan skickas med. 

4 Feb 2019