När du behöver mer yta hemma

Funderar du på att bygga ut där hemma? Kanske du behöver mer yta än det som bostaden erbjuder. Då kan man se till så att man får mer yta genom att bygga ut bostaden. Det finns en hel del inspiration som man kan hämta från inredningstidningar, renoveringssajter och olika hantverkare som erbjuder renoveringar som gör om husen.

Det bästa är att alltid låta en arkitekt rita om huset när man ska göra en tillbyggnad. Då är det också så mycket lättare att få det eftertraktade bygglovet för att kunna bygga till huset så som man behöver det. Det bästa är om det är så att man är ägare till ett äldre hus, det är att varsamt bygga om det i samma eller liknande stil som det en gång byggdes i.

Renovera om sekelskifteshus

Har du kommit över ett sekelskifteshus (alltså sekelskiftet 1800-1900-talet) då har du säkert förvärvat ett K-märkt hus. Det innebär att staden, där du bor har klassat huset som extra viktigt som kulturobjekt och att man från stadens sida vill att ägarna ska renovera det varsamt så att alla tidstypiska detaljer bevaras. Det innebär att man inte får riva ner det, eller riva typiska detaljer. Kanske man till exempel inte får byta fönster, utom möjligen själva fönsterglaset. Man får inte måla om det i någon annan färg än om man återför det i den ursprungliga färgen som huset hade. Man får heller inte placera om dörrar eller bygga nya balkonger på ett sådant hus.

Renovera om funkishus

Har du ett funkishus som bör renoveras, är det bästa att lägga på puts på fasaden, om det inte redan är putsat med putsbruk. Här bör man ta reda på vilken slags puts det är på din fasad innan du slänger på putsen. Lägger du på fel puts kan hela fasaden rasa. Eftersom ett funkishus har ett mycket särpräglat utseende så kanske man vill återställa det till sin ursprungliga utseende. Det är det som brukar passa bäst när det är dags att renovera det. Känner man sig osäker på hur en omfattande renovering bör sker kan man alltid anlita en arkitekt som får rita en skissning som får ligga som underlag när man renoverar huset. Särskilt behövs det om man ska förändra huset och bygga till det. Många byggföretag har egna arkitekter som de anlita innan de påbörjar en tillbyggnad eller renovering så att arbetet säkert blir gjort på rätt sätt. Läs mer om tillbyggnader i Uppsala på: tillbyggnaduppsala.nu.

26 Dec 2019