Några förklarande ord kring fönster

Fönstervärlden har ett eget lingo. Läser man beskrivningar av fönster blir man inte mycket klokare då många av orden är obegripliga. Här förklarar vi lite mer.

Vad betyder till exempel bröstning? Det är beskrivningen av nedre delen av en altandörr med tvärpost. Namnet används oavsett om den delen är glasad eller fylld. Ett annat ord är bågbottenstycke. Detta är den undre delen av en fönsterbåge som ligger vågrätt.

Du kan även stöta på termen fallkolvsspanjolett vilket är en låsanordning i vissa dörrar där dörrhandtagen fjädrar tillbaka efter nedtryckning. Vidare är fönsterbågen den del av fönstret som glaset monterats i. Isolerglas är två eller tre lufttäta glas som satts tillsammans för att helt enkelt kunna isolera bättre.

Punktlista med termer för fönster

  • Karlmunderstycket är den vågräta delen nedtill på en fönsterkarm.
  • Dreh-Kipp är en låsmekanism som gör att man beroende på hur handtaget vrids antingen kan öppna vanligt eller upptill.
  • Slutbleck är det beslag i karmen där spanjolettkolven låser in.
  • Spanjoletten i sin tur är själva anordningen som låser fast fönstret i karmen.
  • Karmfast fönster är ett fönster som inte går att öppna. Där är allt monterat fast.
  • Kopplat fönster består av två separata, öppningsbara delar. Detta innebär att det är totalt fyra ytor som måste hållas rena.

Som du märker är det mycket att lära sig och hålla reda på innan köp av fönster. Ett sista råd på vägen: köp fönster på nätet om du vill försäkra dig om bra kvalitet till de bästa priserna.

4 May 2022