Minskat avfall med deponi i Stockholm

Vi alla bör tänka mer på miljö, återvinning och på att ta hand om vår älskade jord. Det börjar med att ta hand om och lämna avfall på en deponi i Stockholm.

Det första steget mot att bli bättre på att spara är att ta hand om avfall och återvinna det som går att återvinna. Men kan man verkligen återvinna allt? Det mesta går faktiskt att använda igen. Det gäller inte bara petflaskor och pappersförpackningar. Nej, det handlar om något större, som asfalt, betong och tegel. Hör av er till en deponi.

Där kan materialet sorteras och förädlas, så att det kan få nytt liv och säljas vidare. Många material är det svårt att veta vad man kan göra med. Men om de hanteras på rätt sätt av ett företag med erfarenhet i att göra om och nyttja alla resurser, så kommer de snart att kunna återanvändas. Med det så har ni hjälpts åt att spara på naturen.

Det här vill er deponi veta om avfallet

Allt går faktiskt inte att återanvända. Det kan bero på gifter eller andra liknande problem. Vissa material är för utblandade och för dåliga för att kunna omvandlas ytterligare en gång. Till exempel så vill en deponi se att schaktmassorna inte är utblandade med tegel och betong, sopor eller plast, för att de ska kunna hjälpa till.

Det är också viktigt att se så att asfalten inte innehåller PFAS. Det kan krävas undersökningar vid misstanke om PAH:er och PFAS. För allas säkerhet så är det viktigt att alla material inte innehåller sådant som kan skada nästa användare, eller den som tar hand om avfallet.

17 Aug 2023