Marksanering - hur ser det ut på tomten?

Idag ser man att fler och fler tomtägare i Sverige tar ett eget ansvar i att undersöka hur tomten egentligen ser ut. Att den ser bra ut och har ett bra läge rent okulärt har ingenting att göra med hur en tomt egentligen mår. Vad gömmer sig under jorden?

En undersökning följt av en marksanering kan leda till ett riskfritt boende i framtiden. Det är också rådet till alla som planerar att bygga hus på nyinköpta tomter i Sverige: säkerställ tomtens kvalitet genom en undersökning och mät om det finns gifter under jorden. Om så är fallet - anlita ett företag för en marksanering.

I dessa frågor kan man inte ta några risker. Att leva i ett hem byggt på giftig mark kan orsaka enorma skador där exempelvis astma, allergier och - beroende på vilka gifter som finns - även cancer. Det kan sluta i en mardröm. Då man idag ser att svensken i gemen i många fall drömmer om ett nytt hus och då man ser att det finns hur många tillverkare av villor som helst så är det lätt att glömma bort mark och tomt. Man lägger ner extremt mycket tid på att undersöka husen och villorna, man läser omdömen och man jämför priser mellan alla olika producenter.

Man gör jobbet - men glömmer bort det viktigaste: hur säker är egentligen jorden och marken? Finns det gifter som kan leta sig in i huskroppen och exempelvis förorena dricksvattnet - och vattnet barnen duschar och badar i? En marksanering kan lösa detta och ta bort alla kemikalier, metaller, oljor, PCB och allt annat som kan finnas i jorden - men först måste man alltså undersöka om något av dessa ämnen finns.

Marksanering - ett projekt som kräver kunskap

Det viktigaste är att man hittar en trygg partner i detta. Visar en initial undersökning att det de facto finns förhöjda värden av något gift i marken så måste detta avlägsnas. Företag inom marksanering använder sig av olika tekniker och metoder för att sanera mark.

Viktigt i sammanhanget är att man ska vara medveten om att det går att genomföra en marksanering även om det finns ett hus på tomten. Det kräver bara lite mer jobb och lite bättre planering. Uppföljning och slutbesiktning är givetvis också viktiga detaljer. Först och främst måste en avslutad marksanering visa på att värdena är okej och inom de gränser som finns. Detta måste även gälla i framtiden, vilket innebär att regelbunden uppföljning och kontroller är nödvändiga.

Varför en marksanering?

Sverige är ett land som är byggt av industrier. Vi har skapat en välfärd genom detta. Tyvärr så har även detta skapat problem. Miljölagarna har inte varit så hårda som de är idag - och detta är något som man måste tänka på. Har du exempelvis en tomt som ligger nära en gammal industri, ett sågverk eller exempelvis en kemtvätt så är det definitivt läge att undersöka marken. Där kan en marksanering vara en absolut nödvändighet. Det finns ett ordspråk som lyder: det som göms i snö… Vad gäller denna fråga så är det mer aktuellt än någonsin tidigare.

28 Dec 2021