Markarbete – en nödvändighet för att nybygget i Stockholm ska bli hållbart

Ett väl utfört markarbete är en nödvändighet för att huset ska stå stadigt. Men hur mycket kostar markarbete i Stockholm och går det att påverka priset?

Alla husbyggen börjar med det viktiga markarbetet. Utan ett väl utfört markarbete kommer inte det nya huset stå stadigt eller hålla särskilt länge. Ett undermåligt markarbete kan även göra att trädgården och källaren översvämmas och att man får problem med fuktskador. Därför är det mycket viktigt att man planerar noga och även tar hjälp av en erfaren och skicklig markentreprenör.

Hur mycket markarbetet kostar beror på omfattningen. Något som ofta driver upp priset är om man måste schakta bort stora mängder material. Har man möjlighet att lagra detta i närheten av byggplatsen och sedan använda det när man ska anlägga trädgården går det att spara pengar.

Anlita ett företag som är certifierat för markarbete i Stockholm

Ska man utföra markarbete i Stockholm är det viktigt att man anlitar en seriös och erfaren markentreprenör. När man tar in offerter ska man därför även be om referenser. Man måste även kontrollera referenserna genom att ringa upp dessa och ställa frågor som om markentreprenören och markarbetet.

Det företag man sedan väljer att anlita måste vara certifierat och vara väl insatt i de regler som gäller. Viktigt är även att man skriver ett ordentligt avtal som innefattar samtliga moment i markarbetet. I kontraktet ska även stå när arbetet ska vara slutfört och hur mycket det kommer att kosta.

10 May 2023