Lämna arbetet åt en elektriker

Elarbeten är jobb som enbart utbildade elektriker kan utföra, och inget som en privatperson kan göra själv. Det finns mycket som kan gå fel med el så lämna det åt professionella elektriker.

För dig som planerar att renovera ditt hem finns det mycket som du kan göra själv. Du kan slå ner väggar (bara ha koll på viktiga ledningar och rör), du kan fixa toaletten eller kanske måla om hela huset. Det finns mycket i huset som du inte måste anställa professionell hjälp för, men att hantera el är inget du kan eller får göra själv. Elen måste du lämna åt en professionell elektriker, då det finns så många allvarliga risker med feldragningar och liknande. Det är inte enbart fara för personskador, utan det finns även fara för hela byggnaden då bränder kan uppstå.

Privatpersoner kan använda ROT-avdraget för att anställa elektriker

Är du en privatperson som är i behov av en elektriker, men du oroar dig för kostnaden? Det behöver inte alls bli dyrt. Du kan nämligen använda dig av ROT-avdraget så länge du anställer en firma som har F-skatt. ROT-avdraget är ett skatteavdrag som ligger på 30 % av arbetskostnaden. Det är ett avdrag som du kan använda för renovering, ombygge och tillbygge och det går att använda upp till 50 000 kronor per år. Det är för personer som arbetar, är över 18 år gamla och som står som husägare, vilket betyder att om ni är två i hushållet går det att använda 50 000 kronor per person och år. ROT-avdraget är ofta inkluderat i din offert, men om du inte är säker kan du alltid fråga firman.

Utbilda dig till elektriker

Känner du att du hade passat att jobba som en elektriker? Då finns det många vägar du kan ta för att nå ditt mål. Att jobba som elektriker är ett jobb där ingen dag är den andra lik, och det är ett jobb som alltid kommer att behövas. Du kan utbilda dig till elektriker redan på gymnasiet genom att välja el- och energiprogrammet med en inriktning på el-teknik, och efter detta göra en lärlingstid på ett år. Efter avslutad lärlingstid kommer du att få ett certifikat av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd och du kan då jobba som elektriker. Det går även att utbilda sig till elektriker senare i livet genom att gå på yrkeshögskolan och sedan göra en lärlingstid. Det är utan tvekan ett användbart och spännande yrke.

26 Aug 2020