Kan man isolera sitt hus själv?

Det finns mycket pengar att spara på ett välisolerat hus, men kostnaden för allt från mindre förbättringar till total energirenovering kan avskräcka. Så kan man isolera sitt hus själv? Ja, det kan man absolut. Men om isoleringen är felaktigt gjord riskerar huset att skadas av t.ex. fukt och mögel, så se till att ha koll på läget innan du börjar!

Investera i att få ner dina värmekostnader

Det finns många sätt att isolera på. Såväl den effekt du uppnår och kostnaden för den beror förstås både på vilka material du väljer, vad du väljer att isolera och hur du går tillväga. Om du är ute efter att få ner dina värmekostnader så är skalmursisolering ett rekommenderat första steg. Väggarna utgör ditt hus största yta, att isolera dem kan göra betydande skillnad för elräkningen. Just skalmursisolering är ett av få ingrepp som inte anses värda att ta sig an på egen hand. Professionella isoleringsfirmor kan utföra arbetet snabbt med hjälp av effektiva maskiner, och man mäter med värmekameror för att se att isoleringen har hamnat som det var tänkt. 

Två män på stegar arbetar vid vägg inomhus

Rörisolering är en enkel besparing

Rörisolering av vatten- och värmerör är ett enkelt ingrepp och effekten kan verkligen bli lönsam. Här har du ett bra projekt att börja med om du själv vill göra jobbet och investeringen är inte särskilt stor.

Att isolera utvändigt

Det finns olika sätt att isolera utvändigt. Vanligast är att sätta plattor direkt på väggen för att sedan putsa dem, eller att lägga isolering i ett ”skelett” av trä som täcks av skivor och kanske ett nytt ytskikt. Det första av alternativen är enkelt och tar minst plats, men det är viktigt att väggen då klarar av att bära upp isolering och puts. Skelettekniken innebär fler valmöjligheter i form av olika ytskikt - trä, plattor eller puts.

För- och nackdelar med att isolera utvändigt

Utvändig isolering isolerar runt trettio procent bättre än invändig, skyddar den gamla väggen och kräver inga förändringar av en ångspärr som redan finns på plats. Dessutom täcker den otätheter som kan vara svåra att åtgärda på andra sätt. Den täcker hela fasaden samt eventuella sprickor om konstruktionen är lite äldre, ditt hus får så att säga en helt ny utsida. Det som kan bära emot är att utvändig isolering förändrar husets utseende, ibland måste t.ex. fönstren flyttas längre ut i fasaden. Utvändig isolering innebär överlag några svåra moment och måste utföras på minst en hel sida av en fasad.

Att isolera invändigt är snabbt och enkelt

Invändig isolering är ett snabbt och relativt enkelt sätt att isolera ditt hus på. I Sverige går över hälften av den energi vi använder åt att värma upp våra bostäder. Att isolera dem invändigt är ett smart och enkelt sätt att spara energi, kostnaden tjänar du snabbt tillbaka och det är lätt att utföra själv. Ytterligare en stor fördel jämfört med utvändig isolering är att invändig går att göra i enskilda rum, medan en nackdel är att det tar plats inne i huset och det hjälper inte för isolering av ytterväggen utanför tak, golv och skiljeväggar.

9 Jan 2020