I vissa fall krävs en bergsprängning

Stockholm är en stad under kraftig expansion. Åker du runt i Stockholm och närliggande områden så kommer du garanterat att stöta på ett större bygge längs din väg. Detta är något som krävs då staden har en större inflyttning än vad man har bostäder; man måste, helt enkelt, bygga ikapp för att möta människors behov - och för att få ner priserna lite på en allt mer överhettad bostadsmarknad.  Stockholm är dock inte en helt lätt stad att bygga i sett till det geologiska förhållanden som finns. Dels så har vi den naturliga avigsidan i form av vintern; vi bor i ett nordisk klimat och det gör att vi får anpassa oss och arbeta utifrån dessa förutsättningar. Marken kan frysa, tjäle kan bildas och försvåra arbetet. Till detta så kan vi även addera att Stockholm dels har väldigt mycket vatten; något som begränsar var man kan bygga och få staden att växa. 

Inte helt lätt spränga

Dessutom så finns det mycket sten och mycket berg i jorden; något som vi ska titta närmare på här. Det behöver nämligen inte vara något större hinder. ett berg eller en väldigt stenig jord kan man nämligen spränga bort. Någots om sker genom en klassisk bergsprängning och vi ska förklara lite närmare vad du som privatperson ska tänka på vid en sådan. Ska du bygga en villa i Stockholm där marken är full av berg så måste alltså en bergsprängning ske och det första steget du ska ta - det rä att hitta rätt företag. 

Säkerhet först vid bergsprängning i Stockholm

Det finns ganska många alternativ då det kommer till bergsprängning och valet av företag för detta i Stockholm. Låt oss direkt säga följande: priserna varierar dem emellan - och, tyvärr, så gör även kvaliteten på arbetet det. 

Vårt råd är därför att du undersöker vilka företag som finns, att du tar in offerter och får en bättre bild av priset. därefter kan du titta lite närmare på vilka arbetsmetoder företaget använder vid en bergsprängning. En sådan kan nämligen ske på olika sätt. Det vanliga - att man spränger - är en sådan, en annan är att man arbetar med hydraulik och en tredje är att man delar berget med hjälp av kraftfull borrning. Alla dessa metoder samlas alltså under namnet bergsprängning. 

Hitta ett erfaret företag vid din bergsprängning 

Om ditt hus ska uppföras i ett område där andra bor i nära anslutning så kan en traditionell bergsprängning skada deras hus och egendom. Detta genom de starka vibrationer som uppstår som en följd av explosionen. I sådana lägen är, nästan uteslutande, en sprängning - bergspräckning - med hjälp av hydraulik ett bättre alternativ. 

Detta förutsätter att företaget har en uppdaterad och modern maskinpark. Där har vi ofta en stor skillnad mellan ett bättre och ett sämre företag inom bergsprängning som du kan hålla utkik efter. Läs mer om bergssprängning på: bergsprängningstockholm.se

Överlag så är säkerheten - av förklarliga skäl - det viktigaste vid en bergsprängning. I en så pass tätbebyggd stad som Stockholm så har man inga marginaler och företaget måste vara utbildade, certifierade och ha erfarenhet av sprängning och/eller alternativa metoder. 

Anlitar du ett sådant företag så är du också garanterad ett effektivt och säkert jobb där ingen riskerar att fara illa - vare sig under- eller efter sprängningen är avslutad. Gällande det senare så är det viktigt att berget - det som är kvar - stabiliseras och förstärks så att inga block riskerar att fall och skada någon. 

12 Jan 2018