Hur viktig är ventilationen?

Om man bygger ett nytt hus så bör man lägga större fokus på vilket typ av ventilationssystem som ska finnas och man bör även se till att detta - fullt ut - anpassas efter husets planlösning. Vidare så kan man även se till att detta ställs in och justeras utifrån användning; vilka rum används mest och vilka används i en lite mindre grad? Det här är möjligt att göra på ett tydligare sätt numera; detta tack vare tekniken och den stora utvecklingen där.

Ventilation går på många sätt att styra och rikta mot specifika behov - något som dels ger en bättre inomhusmiljö och som dessutom är ekonomisk fördelaktigt. Detsamma går för övrigt att göra med sina radiatorer där man på förhand kan ställa in temperaturen i enskilda rum snarare än att, rent krasst, elda för kråkorna.

OVK Besiktning måste genomföras på givna datum

Att ventilationen är en viktig beståndsdel i våra liv bevisas av att det finns en lag som handlar om OVK besiktning. 1991 klubbade nämligen vår riksdag igenom en motion om OVK besiktning; en motion som innebär att alla fastigheter, offentliga lokaler och byggnader - samt en del villor som har specifika ventilationssystem med värmeåtervinning - ska undersökas och där man genom en OVK besiktning också säkerställer att de boende/besökare/kunder som besöker lokalen i fråga inte riskerar att fara illa som en följd av undermålig ventilation.

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och sedan lagen trädde i kraft så har en förbättring också skett. Den fungerar som en blåslampa för fastighetsägare som annars skulle lägga pengar på annat (den egna fickan) än att uppdatera ventilationssystemen.

Det finns fortfarande saker att göra

Men, det handlar om en förbättring som gått från absolut noll också. Innan 1991 så var ventilationen i Sverige rent katastrofal och det var också anledningen till att lagen i fråga infördes. Sakta men säkert sker en förbättring, men frågan är om man inte samtidigt ska öka kraven och konsekvenserna av misskötsel? Som det är idag så ska en OVK besiktning ske på ett givet datum och med givna tidsintervaller.

Om en fastighetsägare skulle bli underkänd så måste han vidta åtgärder - annars väntar böter. Det här är ett bra system i teorin, men i praktiken finns det brister. Det är upp till kommunen att styra ventilationen och som ska begära in protokoll från fastighetsägare, BRF:er och hyresvärdar.

Många kommuner prioriterar inte frågan om OVK Besiktning

Det har visat sig att det, till mångt och mycket, är en fråga om prioriteringar och resurser. I många svenska kommuner så är frågan påtagligt eftersatt - i vissa så pass lågt prioriterad att det kan räcka med att en fastighetsägare säger att ventilationen är bra; han behöver alltså inte skicka in det protokoll som man får efter en OVK besiktning.

Där finns det onekligen lite att jobba med. Alla har rätt till cirkulerande, fräsch luft i sina hem och ingen ska fara illa som en följd av att fastighetsägaren ignorerat frågan om en OVK besiktning. Högre krav kan - och ska! - ställas i varje kommun. Frågan är för viktigt för att ignoreras.

Här kan du läsa mer om hur en OVK-besiktning till: https://www.ovkbesiktning.nu.

20 Mar 2019