Hur vet man att det är dags att dränera?

Här kan du läsa om hur får reda på om det är dags att dränera och hur dränering går till. Tips och råd om hur du skall tänka kring dränering.

Hur vet man att det är dags att dränera?

Ett dräneringsarbete håller i ungefär 30 år. Har man otur och marken runt huset är lerig så kan man behöva göra om dräneringen redan efter 10-15 år. Ett riktigt bra gjort dräneringsarbete som är gjort på mark som har gynnsamma förhållanden, till exempel ligger på en kulle, kan hålla i upp till 50 år.

Om man är ägare till ett hus som är äldre än 20 år och inte haft någon ny dränering gjord sedan det byggdes så kan man behöva sätta undan pengar och vara beredd på att man snart kommer behöva göra en dränering runt huset.

Tecken på fukt

Märker man av fukt i källaren så kan det vara ett tecken på att det är hög tid att inleda dräneringsarbetet. Tydliga tecken på fukt är våta eller vita saltfläckar på källarväggarna, småkryp som spindlar och silverfiskar samt unken lukt. Om du upptäcker mögel så har du fått fuktskador och kan behöva mögelsanera. Mögel inomhus är farligt för människor och kan leda till allergier och andningsproblem.

Källan till fukten måste inte vara dålig dränering. Det kan vara en ide att anlita en fuktexpert som utreder vart ditt fuktproblem kommer ifrån. Ibland är det trasiga rör och vattenläckor som orsakar problem. Det kan även vara dålig ventilation som gör att du får fuktproblem i din källare och hus.

Dränering - Så funkar det

Man kan dränera själv men det är säkrast att anlita en seriös markenterpenör. Det går att få bra och prisvärd dränering i Göteborg eller vart du nu än bor.

När man dränerar så gräver man bort all jord som finns runt huset och en bit nedanför husgrunden så man frigör hela källarväggen. Sedan gör man som en lite backe ungefär 15-20 cm nedanför husgrunden där man placerar dräneringsröret. Dräneringsröret är ett rör som är perforerat på ovansidan där vattnet kan rinna in. Röret leds bort från huset, helst till en kommunal dagvattenbrunn eller till en stenkista. Många väljer att isolera källarväggen på utsidan när de ändå grävt upp runt huset. Det gör källaren mer isolerad mot fukt och kyla och kan dessutom hjälpa till att sänka dina väremkostnader. Efter det fyller man på med grus och makadam runt huset.

Det kan vara bra att se över hur avrinningen från taket ser ut. En del har stuprör som bara leder rakt ut på marken. Det är inte en bra lösning. Istället kan man lägga ner täta rör bredvid dräneringsrören till vilka man kopplar stuprännorna. Sedan leder man rören med regnvatten till samma ställe som dräneringsrören. Man skall absolut inte koppla ihop stuprören med dräneringsrören då det kan göra stor skada vid kraftiga regnfall.

3 May 2022