Hur utförs en asbestanalys?

Det en gång så populära byggmaterialet Asbest är idag något som vi vet är farligt för oss. Men tyvärr så gömmer det sig i många av våra äldre byggnader. Läs vidare och lär dig mer om Asbest!

Många ryggar till när de hör ordet Asbest. Det föråldrade byggmaterialet förknippar många med cancer och luftvägsproblem – en rädsla som är helt och hållet befogad. Asbest är ett samlingsnamn på mineraler som finns naturligt i naturen. Med det sagt så är det inte farligt att vistas i naturen, asbesten är farlig för oss först när de små partiklarna frigörs i luften och vi andas in dem. Det är i synnerhet vid rivningar av gamla byggnader som problemen uppkommer, då byggarbetare andas in de små asbestmineralerna.

Hur har asbest använts?

1982 blev asbest förbjudet att använda som byggmaterial, då det påvisades att det kunde ge svåra skador på lungorna vid bearbetning av materialet. Detta eftersom att det gav ifrån sig ett skadligt damm som var lätt att andas in. Asbest användes dock flitigt innan dess på grund av dess speciella karaktärsdrag – det hade en hög isoleringseffekt mot både kyla och oljud samtidigt som det var ett mycket hållfast och smidigt arbetsmaterial. Dessa positiva egenskaper gjorde det mycket populärt. Än idag finns det många byggnader som innehåller material med asbest i. Detta utgör förstås en stor risk vid rivning av dessa byggnader. Därför finns det en specifik asbestutbildning som som krävs för att få göra en asbestsanering.

Varför behöver man gå en asbestutbildning?

Främst är det byggarbetare som utsätts för asbest då deras arbete ofta innefattar rivning och renovering av äldre byggnader som många gånger har asbest i isolering eller liknande material. Eftersom materialet är så farligt och utgör en hälsorisk om det hanteras på fel- eller ett icke-varsamt sätt så ska de byggarbetare som kan tänkas stöta på asbest i sitt arbete genomgå en utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utbildningen handlar om hur asbest påverkar vår hälsa, var man kan hitta materialet eller var det är vanligt förekommande, samt hur det verkar– alltså dess olika egenskaper. Detta gäller inte bara för själva byggarbetarna utan även för projektledare och andra som på något sätt måste ta hänsyn till det farliga materialet. Inte bara skapar en utbildning en trygghet för personen i sig och firman eller arbetsgruppen som helhet, utan även för kunden. Yrkespersoner som har kännedom om asbesthantering blir mer attraktiva på marknaden.

20 Apr 2020