Hur går en stamspolning till?

Hur går en stamspolning till och varför behöver detta projekt äga rum? En stamspolning är en åtgärd som förlänger livslängden på det rör- och ledningar som löper på insidan av varje villa och fastighet.

Stamspolning tar även bort eventuella stopp och minimerar risken för framtida stopp - detta genom att fett och andra beläggningar försvinner. Kort sagt - en stamspolning är viktig att genomföra och en rekommenderad intervall ligger på tre år. Hur länge sedan fick dina rör denna effektiva behandling?

En stamspolning innebär att man rensar stammarna i en fastighet eller i en villa. Det sker med hjälp av hett vatten och högt tryck. Man använder sig av både speciella maskiner och speciella metoder i samband med en stamspolning. Gällande det senare så innebär det att man alltid börjar nerifrån och arbetar sig uppåt. Ska en fastighet få sina stammar spolade så börjar man i källaren - det är där flest avlagringar normalt finns.

Man spolar från källarrören hela vägen till huvudledningen. Inte sällan så upprepas proceduren där man går flera varv med rensslangen som används. Efter detta så fortsätter man uppåt. Man kan tänka sig formen av ett träd där källaren är själva stammen och där varje enskild lägenhet är de grenar som finns. Här måste man se till att varje enskild gren ses över och spolas ren. Efter detta så avslutar man med att rengöra uppifrån och från vinden. Detta ger en bra bild över hur en stamspolning ser ut även vid en villa. Man startar från botten och arbetar sig metodiskt uppåt allt eftersom.

Hur vet jag att en stamspolning behövs?

Det finns några indikationer på att en stamspolning kan behövas. Om vattnet rinner undan långsamt - trots att man rensat avloppen nyligen - är en sådan. Detsamma kan sägas om det faktum att ideliga stopp äger rum. Om du hela tiden måste använda exempelvis rensband för att lösa upp stopp i toaletten så indikerar detta att andra åtgärder - stamspolning primärt - måste sättas in. Dålig lukt samt bubblor i avlopp är andra faktorer som indikerar att mer professionell hjälp bör kontaktas.

Om du bor i en BRF så bör du kontakta styrelsen och fastighetsförvaltaren om du har dessa problem. Genom detta kan man lokalisera om problemen är exkluderade till din bostad eller om det är fler som är drabbade. Det är en något enklare process om du bor i villa. Då är det du själv som fattar alla beslut. Rådet i detta läge är dock att alltid ta det säkra före det osäkra.

Kostnaden för en stamspolning är väldigt låg om man jämför med kostnaden för vad ett eventuellt stopp kan komma att kosta. Det kan då handla om vattenskador som en följd av att rören går sönder och det kan innebära att alla stammar måste bytas i samband med detta.

rörinspektion

Kontakta ett företag för en rörinspektion

Att ligga steget före kan vara något som sparar extremt mycket pengar. Som villaägare - och ägare av fastigheter också, för den delen - så kan man tjäna enorma pengar på det förebyggande arbetet. Detta innebär att man håller vissa kritiska områden på bostaden under lupp. Taket, dräneringen, värmepumpen och så vidare - det är samtliga detaljer som kostar mycket pengar om akuta problem visar sig. Genom att vidta förebyggande åtgärder så kan man också planera framtiden bättre och slippa ta de dyra kostnaderna som brukar visa sig vid akuta skador.

Stammarna är inget undantag - långt därifrån. Idag kan man kontrollera stammarnas skick genom att använda speciella kameror. En rörinspektion - som det kallas - kan ge svart på vitt om hur stammarna mår och hur man kan förebygga skador. Skulle det finnas skäl till oro så kan exempelvis en relining vara lösningen. En sådan är billigare än vad ett stambyte är och det är ett bra exempel på hur man kan arbeta förebyggande och komma undan kostnader genom att använda sig av den professionella hjälp som finns.

På https://www.stamspolningstockholm.se kan du läsa mer om stamspolningar.

14 Oct 2019