Frågor och svar om relining

Vad innebär relining?rör, relining

Istället för att byta alla rör, i samband med ett stambyte, så finns ibland möjligheten till det billigare alternativet, relining. Förenklat kan man säga att ett plaströr monteras inne i det gamla röret. På så vis utnyttjas de gamla rörens dragningar och man behöver inte riva lika mycket i bostaden för att få fräscha rör. Visserligen blir rören något smalare men skillnaden är så liten att det inte påverkar dess funktion.

Är det billigare än stamrust?

Den största fördelen med relining är just kostnaden. Det är betydligt billigare än en stamrust. Detta utifrån att en stamrust ofta innebär stora rivningar av innerväggar för att man ska komma åt rören. Det är därmed rivningskostnaden och återuppbyggnaden som kostar mer vid stamrust mot om man väljer relining.

Går det att alltid välja relining?

Nej, det passar sig i vissa situationer och i vissa rör. Generellt handlar det om tillfällen då rören behöver renoveras men där resterande delar är i gott skick. I äldre bostäder kan det ofta vara både rör, elinstallation, ytskikt och annat som behöver bytas. I detta fall kommer en rivning ändå att ske och då kan lika gärna en större renovering via stamrust genomföras. Relining passar alltså främst vid situationer då det enbart är rören som är i behov av renovering.

Vad är rörinfodring?

Ibland används ordet rörinfodring när man pratar om relining. Det är exakt samma sak. Rörinfodring kan användas för att tydligare påvisa vad projektet handlar om. Det kan ju liknas med att rören får en extra ”fodring”.

Är relining av samma kvalité som nya rör?

Egentligen är det ingen skillnad. Om en rotrust genomförs monteras nya rör och om en relining genomförs så monteras nya rör (men inuti de gamla). I och med att det är samma krav på kvalité så finns ingen skillnad i hållbarhet och livslängd.

Vad kostar det?

Som med alla rörbyten och rörrenoveringar så är det omöjligt att svara på vad det kostar förrän en firma har tittat på projektet. Det kan handla om dess komplexitet men även om hur många meter relining som kommer att behöva genomföras. Är det en bostadsrättsförening som är beställare är det ofta ett flertal hus på samma gång där arbetet ska ske. Det skapar därmed en lägre kostnad på hushåll.

Eftersom det är ett stort projekt går det alltid att få gratis offert från de företag som arbetar med relining och rörrenoveringar. Fråga gärna flera företag vilket gör att du får en tydligare bild över vad en normal prisbild bör vara.

Vill du veta mer om relining? Här finns mer information.

24 Sep 2018