Frågor och svar om att köpa en tomt att bygga hus på

Att köpa en tomt för att bygga hus på är ett projekt många drömmer om idag. Att ta steget från dröm till verklighet kan dock vara lite svårt ibland, särskilt när man inte riktigt vet var man ska börja. Funderar man på att bygga hus på en tomt man ännu inte har, är det bara naturligt att en hel del tankar snurrar runt i huvudet. I den här texten försöker vi ge svar på några av de mest vanliga funderingarna.

Hur hittar man egentligen en bra tomt att bygga hus på?

Att hitta ett bra läge för sitt planerade hus kan göras på många olika sätt. Generellt sett är det lättare om man planerar att bygga hus lite mer avlägset. Vill man bo nära större städer, så som Stockholm till exempel, finns det som regel ett mindre utbud. Kan man tänka sig att bo lite mer avlägset är det desto lättare.

Något som kan vara bra att börja kolla är om din kommun har en tomtkö. Alla kommuner har inte detta, men är mer vanligt förekommande bland de kommunerna med mycket mark. Stockholms kommun har till exempel ingen tomtkö, samtidigt som andra kommuner i Stockholms län mer sannolikt har det (Nynäshamn, Norrtälje t.ex.). Mer centrala kommuner i Stockholms län, så som Sundbyberg eller Solna, har inte heller någon tomtkö.

Givetvis finns det fler sätt att hitta en tomt att bygga hus på, utöver att stå i en tomtkö. Till exempel brukar tomter förmedlas på olika annons- och fastighetssajter.

Vad är viktigt att tänka på vid tomtköpet?

Många saker är viktiga att tänka på när det kommer till ett tomtköp. Till exempel bör du titta så att topografin och dess läge kommer att harmonisera väl med huset du planerar att bygga. En stor del av att bygga hus, och att projektet blir så bra som det kan bli, är just att huset och tomten passar bra ihop.

Något annat som är bra att ha i åtanke är om vatten finns draget. Givetvis går det att bo utan draget vatten, men i sådana fall krävs dyra installationer – eller att du lever riktigt gammalmodigt.

Sakerna som är bra att tänka på vid ett tomtköp är helt enkelt för många för att listas här. Glöm dock inte att även ta hänsyn till ekonomin innan du bestämmer dig för något.

Hur är det med bygglov?

För ett större hus krävs i princip alltid bygglov. Ska du bygga en mindre byggnad utöver huvudbyggnaden, är det möjligt att ett bygglov inte krävs. Hör alltid med byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar något projekt som kan tänkas omfattas av bygglovsplikten.

Här kan du läsa mer om husbyggande. Sidan är inriktad mot Stockholm, men man kan ha nytta av informationen oavsett var man bor i landet.

10 May 2017