Fönsterbyte – så fungerar det (exempel från Stockholm)

De flesta som vill genomföra ett fönsterbyte kontaktar ett företag för att få hjälp med den tjänsten. Det finns inte några lagar eller byggnadsregler som säger att man inte får utföra arbetet själv men med tanke på att ett monteringsfel på bara någon millimeter kan skapa felaktigheter är det viktigt att man har god kompetens om det ska utföras på egen hand.

Hur går det då till om man anlitar ett företag? Här nedan presenteras de punkter som sker innan bostaden har fått sina nya fönster. Detta är exempel från två olika företag i Stockholm.  I princip sker ett byte av fönster på samma sätt oavsett vilket företag man anlitar. Men om man jämför olika företag gällande denna tjänst kan det presenteras mycket olika. Ett av dessa företag har ”Fyra enkla steg till nya fönster” medan ett annat företag har ”Så får du nya fönster med 8 snabba steg”

Är det då skillnad mellan dessa två företag? Företag som bägge finns i Stockholm och enligt deras hemsidor har liknande kundunderlag. Nej, det handlar snarare om hur detaljerade de punkter är som presenteras.

Kontakt

Första steget är att kontakta en eller flera återförsäljare i Stockholm. Är det ett större jobb kan det vara bra att kontakta flera olika för att därigenom få olika offerter. Kom ihåg att jämföra slutpriset efter ROT-avdrag.

Boka tid för hembesök

För att kunna ge en tydlig offert krävs det att hantverkarna kommer ut och ser på byggnaden. Detta är alltid kostnadsfritt förutsatt att man bor i Stockholm och anlitar ett företag från samma stad. Bor man i närliggande städer kan en viss kostnad uppkomma. Fråga alltid innan så att inte en oväntad kostnad uppkommer.

Beställning

När man jämfört olika offerter är det dags att lägga en beställning. Det är hantverkarnas ansvar att mäta och beställa rätt mått på fönstren och de kan även ge råd om vilka modeller som passar bäst beroende på behov och funktion. Utbudet av olika modeller av fönster är relativt stort och man bör lägga ner tid på att välja eftersom dessa inte kommer att bytas på lång tid.

Tillverkning

Nästa steg är att de fönster som beställs tillverkas. Här skiljer det sig något mellan de företag som erbjuder fönster runt om i Stockholmsregionen. En del av de större företagen har nämligen egentillverkning av de modeller de säljer. De kan även ta fram helt unika fönster beroende på kundens behov.

Mindre företag köper in fönster från tillverkare och vilket utbud de kan erbjuda beror på vilken tillverkare de har samarbete med.

Montering

Efter att tillverkningen är klar är det bara montering kvar. En fördel är att anlita företag som har certifierade montörer eftersom detta bevisar en nivå av kompetens. Montering kan ske oavsett om bostadsägaren är hemma eller inte. Det viktiga är att man kommer överens om en tid som passar bägge parter.

Slutkontroll och garanti

Med slutkontroll menas att fönsterexperter från företaget går igenom det nya fönstret med bostadsägaren. Därmed får man en funktionskoll och slutkontroll på att arbetet genomförts som önskat. Se till att få skriftlig information gällande hur lång garanti som ingår!

På denna sida kan du läsa mer om olika typer av fönster och dess respektive för- och nackdelar: www.fönsterstockholm.net.

18 Apr 2017