Enskilt avlopp - kontakta miljönämnden i din kommun

Vad gäller egentligen för enskilt avlopp? Vilka krav måste ett sådant uppfylla och hur ska man som fastighetsägare agera för att klara av dessa? Vad gäller enskilda avlopp så har en förändring till det bättre skett.

För bara några år sedan kunde man runda hörn i denna fråga och man kunde som fastighetsägare - med en bostad eller sommarstuga - utanför det kommunala avloppsnätet göra lite som man ville. Vilket kraftigt bidrog till försurade vattendrag och en förstörelse av den närliggande miljön.

Idag så ställs högre krav och det finns större kapacitet för både uppföljningar och inspektioner. I kombination med att varje ansökan behandlas unikt och skärskådas i detalj så skapar detta en bättre miljö. Ett enskilt avlopp kan inte längre installeras på måfå: det finns regler att följa och ganska stora viten att betala om dessa bryts.

Olika regler beroende på hur marken ser ut

Hur ser då reglerna ut? Man ska alltid utgå från att ett enskilt avlopp dels ska passa de egna behoven och dels att det inte ska kunna åsamka den närliggande naturen någon skada. Avloppet får inte förgifta och förorena grundvatten, dricksvattenbrunnar eller exempelvis andra vattendrag. Baserat på detta så kan man också fastslå att varje ärende blir unikt och att det också ska behandlas som ett sådant.

Vilket gör att det enkla svaret också blir: kontakta miljönämnden i den kommun du tillhör för vidare information om vad som gäller i just det område där du ska förbereda för ett enskilt avlopp. Du kommer ändå att behöva tillstånd och godkännande innan ditt framtida avlopp sätts i drift. Genom att agera preventivt och etablera en kontakt med Miljönämnden på ett tidigt stadie så kommer riskerna för misstag att bli minimala.

Kontakta rätt företag för grävning av enskilt avlopp

Den enda egentliga risken handlar om grävarbetet som är en känslig detalj i samband med att ett enskilt avlopp förbereds. Här kan vi inte nog poängtera vikten av en erfaren och kunnig partner som har vana av det speciella grävarbete som krävs. Rådet är att du tar in offerter, ser över maskinparken samt att du är noga - väldigt noga - med att både få nummer till- och kontakta referenser. Det här är en punkt som du absolut inte får slarva med. Grävarbetet blir avgörande för framtidens funktion!

25 Aug 2022