En geoteknisk undersökning lönar sig

För att kunna börja projektera ett område så måste man veta hur det ser ut på djupet i den mark man vill använda. Då är det enkelt att anlita ett företag som gör en geoteknisk undersökning.

När man utför en geoteknisk undersökning av marken så använder man oftast en borr för att få upp materialet. Man borrar på djupet för att få en uppfattning om hur det ser ut under markytan. Företag som utför geotekniska undersökningar har all den utrustning som behövs för att göra en heltäckande miljöteknisk undersökning av jord, berg och vatten.

Att veta hur det ser ut på djupet är ju förutsättningen för ett bra fortsatt arbete. Det kan spara väldigt mycket bekymmer om man gör en riktigt undersökning. Ett område kan ju se bra ut på alla sätt, men där kan finnas problem om det till exempel tidigare funnits verksamheter som lämnat föroreningar i marken som först måste bort.

Företag som utför geotekniska undersökningar arbetar oberoende med att samla in material som sedan lämnas över för analys och utvärdering.

Företag som utför geoteknisk undersökning kan göra mycket annat också

Eftersom man har en välutrustad maskinpark med många olika sorters borrar kan man också utföra andra arbeten där de maskinerna krävs. Man kan exempelvis hjälpa till vid brunnsborrning, inmätning och pumpinstallationer för grundvattensänkning. Man monterar också grundvattenrör för mätning av grundvattennivån.

Företaget har dessutom tillgång till provtagningspumpar och båt för att kunna ta prover i sjöar och andra vattendrag för att undersöka om där finns föroreningar.

25 Jan 2022