En brandtätning saktar ned brandens framfart

Redan i planeringsstadiet när man bygger nytt är det väldigt viktigt att ha brandtätning i åtanke så att byggnaden byggs säker och så att ett eventuellt brandförlopp blir långsammare.

En brand som bryter ut kan sprida sig fruktansvärt snabbt och därför kan den bli mycket svår att få stopp på. Men med hjälp av säkra byggnader blir det lite lättare att släcka en brand. Det är med hjälp av brandtätning som man ser till att en byggnad är säker. Redan på planeringsstadiet som man ska börja utforma arbetet med brandtätning.

När ska man använda sig av brandtätning?

Brandtätning ska användas både i olika sorters byggnader och andra konstruktioner som kräver ett brandskydd. För att hitta information om brandskyddskrav kan man kontakta Boverket. Man kan också läsa sig till den information man behöver. Den finns i Boverkets byggnadsregler som man kan läsa på internet.

När man gör en brandtätning ser man till att hindra brandgas att ta sig igenom väggar, golv och tak. Det arbetet genomförs med hjälp av olika hjälpmedel. För att lyckas bra med en brandtätning är det bäst och säkrast att anlita professionell hjälp, för då vet man att byggnaden blir helt säker. Dessutom behöver man inte riskera att måsta göra ännu en brandtätning efter ett eventuellt misslyckat arbete. En upprepning som kommer att medföra trista, extra utgifter.

Det finns flera saker man kan göra för att hindra en eventuell brands framfart och det är bland annat med brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering. Mer information om brandtätning hittar du här: brandtätning.net

1 Feb 2021