Dränering av proffs är att föredra

I och med att husets grund till stor del befinner dig under jorden så blir också angrepp från fukt och vatten stora. På samma sätt som för taket så bör man som husägare vara medveten om att denna fukt kan åsamka stor skada och att man därför bör vara noggrann med sina kontroller. Ser man att det börjar flagna från väggar och tak i källaren, att fuktfläckar syns eller att det luktar konstigt så kan dessa saker indikera att det är dags för en dränering.

Man kan även använda en tidsintervall på ungefär 20 år som ett riktmärke på när en dränering bör göras. Det säger dock inte hela sanningen då exempelvis jorden huset står på spelar stor roll. Här kan vi nämna att moränjord av hävd är fuktigare och gör att en dränering bör ske mer frekvent.

Kan du då genomföra en dränering av ditt hus i Stockholm på egen hand. Definitivt, men du bör ändå överväga professionell hjälp. Det är ett tungt jobb som kräver grävmaskiner då extremt mycket jord måste grävas upp. Saknar du tid - och kunskap - så är rådet att du tar hjälp. Om inte - tänk på detta.

Tips för dränering i Stockholm

  • Dräneringsrörens vattengång och dess högsta punkt ska ligga under betongplattans lägst punkt. Förr var det ingenting man tänkte på, men numera är det standard.
  • Gruslager. Efter att dräneringsrören är på plats ska grus placeras ovanpå. Detta dränerar också. Därefter ska en dräneringsduk läggas för att sedan ytterligare ett lager av grus ska placeras ut. Om du väljer att lägga jord så bör du också lägga ut en fiberduk innan.
  • Rabatter? Helst inte. Blommor och buskar och dess rötter leder dels fukt och kan dels också skada dräneringsrören. Men, vem vill bo i ett hus utan några rabatter? Ur ett rent funktionellt perspektiv så är det dock bäst med grus eller shingel runt huset efter en dränering.
  • Skilj på regn- och dräneringsvatten. Koppla inte ihop rören för dessa. De ska hållas separata.

Ta professionell hjälp med din dränering

Som vi sa; det tar lång tid och det kräver väldigt mycket jobb för att dränera. Det måste dessutom ske i etapper då man inte kan gräva upp runt hela huset samtidigt. En- eller två sidor åt gången rekommenderas för att undvika att husgrunden undermineras. Utöver att du kommer att få slita ont och lägga ner mycket tid på din dränering så riskerar du även att göra fel - något som blir kostsamt sett till att du då måste dränera ännu en gång inom loppet av några år.

Vi skulle därför säga att du kommer att tjäna på att ta hjälp och anlita ett företag inom dränering. Tjänsten är rot-berättigad och det gör det möjligt för dig att dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration - ett belopp som är draget redan på fakturan. En korrekt genomförd dränering lönar sig i längden. En undermålig sådan blir kostsam i det långa loppet.

Här finns en firma du kan anlita: http://www.stockholmdränering.se.

30 Sep 2018