Därför behöver du en kontrollansvarig i ditt bygge

När man bygger nytt, ett nytt bostads- eller kontorskomlex, eller hus, villa eller fastighet gäller det, liksom i andra sammanhang, att ha ordning på sina papper. En byggherre bör hålla koll på att alla krav uppfylls när det kommer till de krav som plan- och byggnadslagen (PBL) uppfylls, men en kontrollansvarig ser till att den kontrollplan som man har upprättat följs till punkt och pricka. Varför behöver man en sådan, kanske du undrar. Många tänker sig att det inte är särskilt svårt att uppfylla en lista med punkter, som man bockar av, ungefär som man bockar av en packningslista, som man ska ga med sig på semestern. Verkligheten när man bygger nytt, ser ju inte riktigt ut så.

Många saker händer under ett bygge

Det är många saker som man kanske inte har förutsett, som händer när man börjar bygga. När man planerar ett bygge, kan man inte alltid räkna med sådant som ska inträffa under byggets gång. Ingen kan ju se in i framtiden. När man sedan är på plats och saker som är planerade ska åtgärdas, är det lätt hänt att man kanske vill hoppa över vissa saker, det ser bra ut just för stunden, men den som är erfaren vet att det i framtiden inte blir bra om man hoppar över vissa saker. Inte alla är noggranna, det måste man alltid räkna med. En kontrollansvarig är som en "nagel" i ögat på dem som arbetar, någon som påminner och stör, och talar om vad som ska vara med för att det  ska bli ett riktigt bra bygge. Det är någon som är med vid alla beslut och talar om vad som gäller, vad man får och kan göra när det kommer till komplexa byggen.

Gör viktig dokumentation

En kontrollansvarig ser även till att viktig dokumentation blir till. Det kan handla om att dokumentera saker och ting innan och efter att ett beslut har tagits. Han eller hon kontrollerar även att arbetet blir rätt gjort, att man gör saker och ting i rätt ordning. En kontrollansvarig är en garant för att allt görs på rätt sätt och ska vara beredd att hjälpa till, inte förstöra, utan se till att arbetet går så smidigt det bara går och att allt sköts på rätt sätt. En kontrollansvarig är till för den som ska bo, eller arbeta i huset som byggs. De garanterar att allt har gått rätt till väga när det byggdes.

25 Jul 2018