Bygg gärna - men inse dina begränsningar

Det finns en tunn linje mellan succé och fiasko; en tunn linje som kan vara extremt svår att balansera på för hemmasnickrare. Å ena sidan så vill man prova olika saker själv; man vill renovera, bli färdig och känna hur känslan av stolthet pulserar i kroppen. Något som även har ett ekonomisk värde. Å andra sidan dock så vill man att allt ska vara säkert, stabilt och där inga framtida skador riskerar att uppkomma som en följd av den egna arbetet.

Här bör man, enligt oss, alltid låta det sunda förnuftet och magkänslan spela en större roll. man känner ofta då ett projekt är för svårt och då är det lika bra att anlita professionella yrkesmän redan på ett tidigt stadie. I och med att man idag kan använda Rot-avdraget för de flesta projekt inom renovering, reparationer och tillbyggnader så behöver inte kostnaden skena iväg bortom all rimlighet heller.

Dessutom så bör man som privatperson även väga in kostnader som kan komma om man de facto begår ett misstag också. Något som leder oss in på ett område där vi anser att man alltid - utan undantag - alltid ska använda sig av professionella yrkesmän. VVS.

Vattenskador bär en enorm kostnad

Man räknar från Försäkringsbolagens sida att vattenskador i Sverige varje år har en kostnad på ungefär fem miljarder kronor. De flesta av dessa kan skyllas på naturen som i kombination med undermåliga kontroller från hus- och fastighetsägares sida gör att snabba väderomslag - från kallt till varmt och vice versa - gör att rören fryser och spricker. Där kan mer noggranna kontroller spara pengar, att låta ett företag inom VVS göra undersökningar kan vara väldigt kostnadseffektivt.

Den andra stora anledningen till vattenskador däremot, den handlar om felaktiga byggnationer, installationer och renoveringar. Precis dit vi vill komma alltså. Det bästa sättet att undvika en kostsam vattenskada, det är att anlita ett företag inom VVS och låta denna firma ta hand om alla installationer samt kopplingar.

De flesta vattenskador sker i köket och i badrummet. Två rum som är väldigt populära för privatpersoner att hugga in på då det kommer till att renovera. Rådet är att alltså att du gör det du vet att du klarar av vid din köksrenovering: kakla, kapa till lister, sätt stommarna, montera köksluckor och så vidare.

Men, lämna exempelvis installationen av diskmaskinen och eventuella dragningar av rör och ledningar till en professionell firma inom VVS. Där kan du med gott samvete även ta hjälp med att koppla in köksfläkt för att få ut maximal effekt av den.

Kontrollera företaget innan

Det finns alltid ett men, eller hur? Så även, tyvärr, gällande professionella företag inom exempelvis VVS. Särskilt noggrann bör man vara om man ska anlita en sådan och bor i en större stad som exempelvis Malmö. Det finns en risk i att råka ut för ett fuskjobb och där man - trots att man agerat korrekt som privatperson - ändå drabbas av en vattenskada. Det bästa sättet är att undersöka de företag som erbjuder tjänster inom VVS.

Det vill säga; kolla upp att de är anslutna till någon branschorganisation, att de har certifikat - exempelvis Säker Vatten - och att de kommer med goda vitsord från tidigare kunder.

Mer info om VVS: http://www.vvsmalmö.biz/

11 Apr 2018