Blogg

Sida 3

Var kan man studera till arkitekt?

17 feb 2020

EU ställer särskilda krav på att du som vill arbeta utomlands som arkitekt ska ha en godkänd svensk utbildning. Var kan man studera till arkitekt?

Här i Sverige finns en rad olika utbildningar för dig som vill bli arkitekt och arbeta på ett arkitektkontor eller som frilans. Du kanske inte bara vill arbeta inom landet utan också i annat EU-land. Då bör du gå en gedigen utbildning på högskola eller universitet. Här i Sverige har fem olika utbildningar på den nivån klassats som godkända av EU och unionens direktiv för branschen.

Senaste nytillskottet är Umeå universitet i Västerbotten. Arkitekthögskolan har jämte medicin hög status i staden och skolan ligger vackert intill umeälvens strand för att locka fram det bästa hos sina studenter. Den tillhör konstnärligt campus och har i dag snart tio år på nacken, utbildningen kom alltså 2009.

Det finns en rad tekniska högskolor runt om i landet som också har utbildning för dig som vill bli arkitekt. En av dem är LTH, alltså Lunds tekniska högskola. De flesta tänker nog på Lund som ett universitet och skolan har såklart nära kopplingar till universitetet. Arkitektutbildningen är på högsta nivå.

Det är i regel en lång utbildning på dessa lärosäten, fem år tar det från första studiedagen till färdig examen.

Sju personer sitter runt ett bord med papper, datorer mm

Olika utbildningar för olika inriktningar

Chalmers tekniska högskola i Göteborg har också utbildning för arkitekter. På Chalmers finns även programmet Arkitektur och teknik. Den väver ihop arkitektens kunnande på området byggnadskonst och formgivning med en ingenjörs mer tekniska kunnande. Du kan senare som student forma din egen master. Stockholm har också en likvärdig utbildning för blivande arkitekter vid KTH, Kungliga tekniska högskolan.

Praktik och teori varvas

Arkitekternas utbildningarna består i regel av både teoretiska och praktiska moment i kurserna.

Utbildningarna för arkitekter kombinerar ofta konstnärlig gestaltning och tekniskt kunnande. Kursens innehåll vid de olika lärosätena kan däremot visa sig variera på arkitektutbildningarna. När du läst hela yrkesprogrammet (oavsett lärosäte) har du gjort dig berättigad till en yrkesexamen.

Det är vanligt att arkitektstudenter gör studieuppehåll under utbildningen eftersom utbildningen är så pass lång. De flesta gör dock uppehåll för att kunna ägna sig åt en längre, mer sammanhållen praktikperiod. Praktiken är en mycket viktig i arkitektens utbildning så en längre praktikperiod kan vara mycket välgörande för den som sedan ska ut på arbetsmarknaden.

Stor möjlighet till vidareutbildning

Du som kanske vill läsa vidare efter examen har stora möjligheter till det. Den som ägnar sig åt forskningsstudier och gör det på heltid är färdig doktorand inom fyra år. Forskarens utbildning innehåller dels teoretiska studier i form av kurser, seminarier och ibland även konferenser. En mycket viktig del är att ägna sig åt egen forskning. Det är ju den som ska leda fram till den avslutande doktorsavhandlingen.

Hur går då antagning till arkitektutbildningen till? Den kan se på en rad olika sätt. Det går att söka på betyg, du kan göra det så kallade arkitektprovet som är ett lämplighetstest, du kan också välja att söka in med resultaten på högskoleprovet.

Utbildningarna vid svenska högskolor/universitet tar in knappt 400 studenter per år. Många tror att arkitektutbildningen innehåller mycket matte, det gör den inte, däremot är antagningspoängen bland de högsta för de tekniska högskole- och universitetsutbildningarna.

Studera utomlands?

Det går självklart att läsa till arkitekt i ett annat land, faktiskt de flesta länder i västvärlden. Men tänk på att alla utländska utbildningar inte motsvarar de svenska. Det viktigaste för dig som ska arbeta utomlands, till exempel i ett annat EU-land, är att utbildningen du väljer går i linje med de krav som EU har i sina direktiv för arkitekter.

Snickare har stort arbetsområde

26 jan 2020

Har du funderat på att utbilda dig till snickare? Som snickare har man oftast ett stort arbetsområde. Om man går en byggnadsutbildning på gymnasiet, får man lära sig att både kunna måla, snickra och tillverka möbler. Oftast innebär yrket att man specialiserar sig onom ett särskilt område. Det är stor skillnad på att till exempel snickra ihop en ny rekvisita på en teater, och att snickra ihop nya trämöbler. Här går vi igenom några olika arbetsområden som man kan arbeta med som snickare.

Arbeta som möbelsnickare

Att snickra möbler är ett yrke som kräver stor noggrannhet. Ofta arbetar med möbler med hög kvalitet. Det finns inte så många möbeltillverkare som kan klara sig endast på handgjorda möbler. Oftast måste man arbeta i en möbelfabrik som gör möbler på löpande band. Men det finns några möbeltillverkare som görs från grunden av en enda snickare. De har en liten kundkrets och säljer inte så många möbler men med desto större kvalitet. Oftast, om det är så att man arbetar med möbeltillverkning i liten skala men med hög kvalitet, så har man gjort ritningarna själv och ser till att möblerna blir tillverkade efter ritningarna. Det gäller då att tillverka möbler som tilltalar kunderna.

Arbeta som snickare i industri

Sedan finns det industrier som behöver snickare. De arbetar ganska så annorlunda än till exempel möbelsnickaren, som kanske ganska ensamt tillverkar varje möbel fårn grunden tills möbeln är klar och kan säljas. Oftast är det inom träindustrin som man behövs som snickare. Då kanske man sköter om maskinerna som tillverkar plankor, dörrar, fönster eller vad det nu är som man som snickare arbetar med i fabriken. Oftast handlar det om att övervaka tillverkningen och maskinerna.

Arbeta med renoveringar

Som snickare kan man även arbeta som inrednings- eller byggnadssnickare. Arbetar som snickare på ett byggföretag så ser man till så att det finns vägar, golv och tak i de byggnader som byggföretaget bygger. Oftast behövs snickare på alla byggföretag. Som snickare bygger man konstruktioner eller inredning. Arbetet som snickare är ett mycket kreativt yrke då man på ett påtagligt sätt kan se vad det är som man åstadkommer. Många sådana snickare ser till att starta egna företag och vänder sig då till privatpersoner som kan behöva snickra nya altaner, tapetsera om hemma hos dem, eller som vill isolera sitt hus bättre eller bygga till, bygga om eller vill måla om sin villa. Läs mer om snickare som man kan få tag i i Tyresö på: https://www.snickaretyresö.se.

Vem får kalla sig elektriker?

21 jan 2020

Vad gör egentligen en elektriker? Vad krävs för att man ska få kalla sig elektriker? Får vem som helst utföra el-installationer? Ta reda på mer om elektriker och vad elektricitet är.

En elektriker arbetar med elektricitet. För att få kalla sig elektriker ska man ha en utbildning som ger den behörighet som man behöver för att kunna börja arbeta inom området. Elektricitet delas in i högspänning och lågspänning, och det är också främst dessa två olika typer av elektriker som finns. De som arbetar med högspänning arbetar oftast med de ledningar som finns i luften eller i marken, plus de ställningsverk som hör till. De som å andra sidan arbetar med lågspänning arbetar mestadels inomhus eller runt byggnader med till exempel utebelysning.

Vad gör en elektriker?

De vanligaste elektrikerna är lågspänningselektriker, och det är de som anlitas i första hand då något ska installeras eller repareras i en byggnad. Idag är det mycket som är eldrivet i samhället och behovet av kunniga elektriker är stort. När man bygger hus är elektriker en av yrkesgrupperna som behövs för att huset ska vara fungerande. Redan innan byggnationen gör man en plan över hur elinstallationen ska dras. Det är då smidigt om man fattar beslut som var och hur många eluttag man vill ha i huset, eftersom det är mycket lättare att göra rätt med en gång än att korrigera i efterhand. Lågspänningselektrikern drar kablar, sätter elkontakter, monterar säkringsskåp och sköter all slags fast installation som badrumsskåp med belysning, takspottar, värmepannor med mera.

Bra och farlig el

Elektricitet har gjort samhället mycket behagligare och lättare. Men fel hanterat kan elektricitet också vara mycket farligt. Fel hanterat kan el inte bara orsaka stor skada utan även innebära livsfara. Med jämna mellanrum kan man läsa om hus som brunnit ner på grund av elfel. Det kan vara skadedjur som bitit på ledningar, vattenläckor eller gamla ledningar. Om man köper ett gammalt hus kan det därför vara bra att göra en separat besiktning av elen och kolla upp att all el är godkänd av en behörig elektriker. I ett hem är det även viktigt att man inte petar i eluttag eller hanterar trasiga sladdar. Det finns därför ett brett sortiment barnsäkringsprodukter så att små barn inte råkar komma åt elen. En behörig elektriker på Lidingö kan hjälpa till med allt detta. Se till att din familj kan känna sig trygga där hemma.

Varför har asbest använts så pass mycket tidigare?

18 jan 2020

Asbest kan ge mycket farliga personskador. Så varför har asbest använts så pass mycket tidigare?

  • Faran med asbest

Så länge asbest är inkapslat eller inbyggt är det inte farligt. Men när exempelvis väggar och golv rivs upp bearbetas material och asbest frigörs i farligare form. Det är byggdammet som uppstår som är farligt. Dammet andas in och kommer i luftvägarna. Hur farligt det är och hur kroppen påverkas beror bland annat på fibrernas storlek och egenskaper. Bland annat kan de som är mindre än 3 mikrometer dras ner i luftvägarna och där förstöra lungblåsorna. Alla former av asbest anses kunna orsaka lungcancer, mesotheliom och en rad andra mycket farliga sjukdomar. 

  • Varför användes det så frekvent?

Den stora fördelen med asbest är att dessa mineraler (och sammansättningar av dem) har flera olika positiva egenskaper. När ett byggnadsmaterial kan användas till olika funktioner och nå ett mycket gott resultat blir det populärt att använda. 

För det första tål asbest mycket höga värmenivåer och kylnivåer. Därmed kan det exempelvis användas inom isolering. Bland annat kan material skapas med asbest som blir mycket ljudisolerande. Detta utöver kylisolering. 

Överlag skapas en mycket stark ”tålighet”. Utöver värme och kyla är det även motståndskraftigt mot kemikalier. 

Ytterligare ett skydd som materialet ger är brandskydd. Man använde material för att isolera rör och annat i en byggnad för att därigenom ge dem ett extra brandskydd. 

Från 50-talet och fram till 70-talet var det därmed mycket vanligt att olika byggnadsmaterial innehöll asbest. Något som vi idag får ta hand om med asbestsaneringar när de äldre husen ska renoveras eller rivas. 

  • Svårt att upptäcka

Ett problem är att material som har asbest inte är alltid är uppmärkta med detta. Hus som byggdes ram till  70-talet kan alltså ha asbest i väggarna utan att man som fastighetsägaren kan veta om detta. Så länge som rivning inte påbörjas är det inte någon fara men innan åverkan sker på väggarna behöver en kontroll ske. I annat fall finns alltså risken att asbestdamm skapas när väggen rivs. 

Är byggnaden byggd tidigare än 1977 bör alltså en kontroll ske. Det var detta år som asbest förbjöds och därmed inte längre kunde användas inom byggnationer. Den farliga sorten av asbest förbjöds redan 1975 men man valde sedan att förbjuda alla sorters asbest 1982. Enligt arbetsmiljöverket kan de farliga ämnena förekomma i byggnader ända fram till 1979.

En inventering krävs alltså av företag som är insatta i ämnet och har rätt kompetens att både mäta och hantera asbest innan större renoveringar påbörjas. 

Golvslipning är inget jätteprojekt idag

13 jan 2020

På det stora hela så är en golvslipning nästan alltid att föredra framför att köpa nya golv. Har du en bostad i Stockholm vars golv börjar se slitna, tråkiga och nötta ut så kan en golvslipning - med en efterföljande ytbehandling - göra så att golven i fråga ser som nya ut igen. Fördelarna med detta är att du tjänar pengar - ganska stora sådana - och att du får ett golv av högre kvalitet för denna ringa summa.

Många kvalitetsgolv rivs ut i onödan och det är rent av sorgligt då man ser vilka golv som läggs in istället. Ett äldre golv är vackert och har en patina som nya golv saknar; dessutom så handlar det i många fall om hantverk som inte längre används. Det gör en golvslipning till det bästa alternativet.

Och, vi ska även tillägga följande: idag så är en golvslipning ett mindre projekt än tidigare. Många har sämre erfarenheter baserade på att det flyger damm överallt, att det låter extremt mycket och att man använder sig av tunga, otympliga maskiner. Så såg det ut för några år sedan, men idag så är en golvslipning nästan att anse som dammfri.

På de stora ytorna - där man använder de tyngre slipmaskinerna - så samlas dammet upp direkt av maskinen. Det är bara i hörnen och längs väggarna som damm kommer att synas och detta är av en rent försumlig mängd där man kan använda en vanlig dammsugare.

Närbild på slipat parkettgolv

Hitta rätt företag för din golvslipning i Stockholm

Ska man göra jobbet själv eller ska man anlita en professionell firma för sin golvslipning? Vi skulle säga att alternativ nummer två är bäst. Detta av flera olika skäl. Det är möjligt att genomföra en golvslipning på egen hand, man kan hyra slipmaskiner och man kan köpa allt som behövs i övrigt.

Men, man bör även vara medveten om att det handlar om ett precisionsarbete. Det är inte helt lätt att få kläm på hur en 80-kilos maskin beter sig och det finns, i och med detta, en stor risk i att golvet tar skada. Sammantaget så tjänar man kanske några kronor, men det är inte så stor besparing att den ska anses som avgörande.

Väljer du att ta professionell hjälp med din golvslipning i Stockholm så kan du använda dig av Rot-avdraget och just den detaljen tycker vi fäller avgörande i frågan om pengar. Att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbete gör en enorm skillnad. En golvslipning, med ytbehandling, tar kanske en arbetsdag och denna arbetsdag kommer att ge dig ett golv som håller i åtskilliga år: det är det värt att betala några extra kronor för.

Tänk dock på att det finns en skillnad mellan olika företag också. Både vad gäller kvalitet och pris. Du bör alltid ta in så många offerter som möjligt och att ringa några referenser rekommenderas alltid. Ju fler tidigare kunder du orkar kontakta, desto bättre bild kommer du att få av det företag du slutligen väljer att anlita.

Välj aldrig första bästa och låt dig inte lockas av det lägsta anbudet du får in. Du vill ha ett snyggt, inbjudande och hållbart golv. Det får du genom att välja rätt företag för din golvslipning. Fel företag kan ge dig stora bekymmer och ett golv som inte alls lever upp till dina förväntningar.

Läs mer om golvslipning på https://www.golvsliparnastockholm.nu/

Kan man isolera sitt hus själv?

9 jan 2020

Det finns mycket pengar att spara på ett välisolerat hus, men kostnaden för allt från mindre förbättringar till total energirenovering kan avskräcka. Så kan man isolera sitt hus själv? Ja, det kan man absolut. Men om isoleringen är felaktigt gjord riskerar huset att skadas av t.ex. fukt och mögel, så se till att ha koll på läget innan du börjar!

Investera i att få ner dina värmekostnader

Det finns många sätt att isolera på. Såväl den effekt du uppnår och kostnaden för den beror förstås både på vilka material du väljer, vad du väljer att isolera och hur du går tillväga. Om du är ute efter att få ner dina värmekostnader så är skalmursisolering ett rekommenderat första steg. Väggarna utgör ditt hus största yta, att isolera dem kan göra betydande skillnad för elräkningen. Just skalmursisolering är ett av få ingrepp som inte anses värda att ta sig an på egen hand. Professionella isoleringsfirmor kan utföra arbetet snabbt med hjälp av effektiva maskiner, och man mäter med värmekameror för att se att isoleringen har hamnat som det var tänkt. 

Två män på stegar arbetar vid vägg inomhus

Rörisolering är en enkel besparing

Rörisolering av vatten- och värmerör är ett enkelt ingrepp och effekten kan verkligen bli lönsam. Här har du ett bra projekt att börja med om du själv vill göra jobbet och investeringen är inte särskilt stor.

Att isolera utvändigt

Det finns olika sätt att isolera utvändigt. Vanligast är att sätta plattor direkt på väggen för att sedan putsa dem, eller att lägga isolering i ett ”skelett” av trä som täcks av skivor och kanske ett nytt ytskikt. Det första av alternativen är enkelt och tar minst plats, men det är viktigt att väggen då klarar av att bära upp isolering och puts. Skelettekniken innebär fler valmöjligheter i form av olika ytskikt - trä, plattor eller puts.

För- och nackdelar med att isolera utvändigt

Utvändig isolering isolerar runt trettio procent bättre än invändig, skyddar den gamla väggen och kräver inga förändringar av en ångspärr som redan finns på plats. Dessutom täcker den otätheter som kan vara svåra att åtgärda på andra sätt. Den täcker hela fasaden samt eventuella sprickor om konstruktionen är lite äldre, ditt hus får så att säga en helt ny utsida. Det som kan bära emot är att utvändig isolering förändrar husets utseende, ibland måste t.ex. fönstren flyttas längre ut i fasaden. Utvändig isolering innebär överlag några svåra moment och måste utföras på minst en hel sida av en fasad.

Att isolera invändigt är snabbt och enkelt

Invändig isolering är ett snabbt och relativt enkelt sätt att isolera ditt hus på. I Sverige går över hälften av den energi vi använder åt att värma upp våra bostäder. Att isolera dem invändigt är ett smart och enkelt sätt att spara energi, kostnaden tjänar du snabbt tillbaka och det är lätt att utföra själv. Ytterligare en stor fördel jämfört med utvändig isolering är att invändig går att göra i enskilda rum, medan en nackdel är att det tar plats inne i huset och det hjälper inte för isolering av ytterväggen utanför tak, golv och skiljeväggar.

När du behöver mer yta hemma

26 dec 2019

Funderar du på att bygga ut där hemma? Kanske du behöver mer yta än det som bostaden erbjuder. Då kan man se till så att man får mer yta genom att bygga ut bostaden. Det finns en hel del inspiration som man kan hämta från inredningstidningar, renoveringssajter och olika hantverkare som erbjuder renoveringar som gör om husen.

Det bästa är att alltid låta en arkitekt rita om huset när man ska göra en tillbyggnad. Då är det också så mycket lättare att få det eftertraktade bygglovet för att kunna bygga till huset så som man behöver det. Det bästa är om det är så att man är ägare till ett äldre hus, det är att varsamt bygga om det i samma eller liknande stil som det en gång byggdes i.

Renovera om sekelskifteshus

Har du kommit över ett sekelskifteshus (alltså sekelskiftet 1800-1900-talet) då har du säkert förvärvat ett K-märkt hus. Det innebär att staden, där du bor har klassat huset som extra viktigt som kulturobjekt och att man från stadens sida vill att ägarna ska renovera det varsamt så att alla tidstypiska detaljer bevaras. Det innebär att man inte får riva ner det, eller riva typiska detaljer. Kanske man till exempel inte får byta fönster, utom möjligen själva fönsterglaset. Man får inte måla om det i någon annan färg än om man återför det i den ursprungliga färgen som huset hade. Man får heller inte placera om dörrar eller bygga nya balkonger på ett sådant hus.

Renovera om funkishus

Har du ett funkishus som bör renoveras, är det bästa att lägga på puts på fasaden, om det inte redan är putsat med putsbruk. Här bör man ta reda på vilken slags puts det är på din fasad innan du slänger på putsen. Lägger du på fel puts kan hela fasaden rasa. Eftersom ett funkishus har ett mycket särpräglat utseende så kanske man vill återställa det till sin ursprungliga utseende. Det är det som brukar passa bäst när det är dags att renovera det. Känner man sig osäker på hur en omfattande renovering bör sker kan man alltid anlita en arkitekt som får rita en skissning som får ligga som underlag när man renoverar huset. Särskilt behövs det om man ska förändra huset och bygga till det. Många byggföretag har egna arkitekter som de anlita innan de påbörjar en tillbyggnad eller renovering så att arbetet säkert blir gjort på rätt sätt. Läs mer om tillbyggnader i Uppsala på: tillbyggnaduppsala.nu.

Hur går en stamspolning till?

14 okt 2019

Hur går en stamspolning till och varför behöver detta projekt äga rum? En stamspolning är en åtgärd som förlänger livslängden på det rör- och ledningar som löper på insidan av varje villa och fastighet.

Stamspolning tar även bort eventuella stopp och minimerar risken för framtida stopp - detta genom att fett och andra beläggningar försvinner. Kort sagt - en stamspolning är viktig att genomföra och en rekommenderad intervall ligger på tre år. Hur länge sedan fick dina rör denna effektiva behandling?

En stamspolning innebär att man rensar stammarna i en fastighet eller i en villa. Det sker med hjälp av hett vatten och högt tryck. Man använder sig av både speciella maskiner och speciella metoder i samband med en stamspolning. Gällande det senare så innebär det att man alltid börjar nerifrån och arbetar sig uppåt. Ska en fastighet få sina stammar spolade så börjar man i källaren - det är där flest avlagringar normalt finns.

Man spolar från källarrören hela vägen till huvudledningen. Inte sällan så upprepas proceduren där man går flera varv med rensslangen som används. Efter detta så fortsätter man uppåt. Man kan tänka sig formen av ett träd där källaren är själva stammen och där varje enskild lägenhet är de grenar som finns. Här måste man se till att varje enskild gren ses över och spolas ren. Efter detta så avslutar man med att rengöra uppifrån och från vinden. Detta ger en bra bild över hur en stamspolning ser ut även vid en villa. Man startar från botten och arbetar sig metodiskt uppåt allt eftersom.

Hur vet jag att en stamspolning behövs?

Det finns några indikationer på att en stamspolning kan behövas. Om vattnet rinner undan långsamt - trots att man rensat avloppen nyligen - är en sådan. Detsamma kan sägas om det faktum att ideliga stopp äger rum. Om du hela tiden måste använda exempelvis rensband för att lösa upp stopp i toaletten så indikerar detta att andra åtgärder - stamspolning primärt - måste sättas in. Dålig lukt samt bubblor i avlopp är andra faktorer som indikerar att mer professionell hjälp bör kontaktas.

Om du bor i en BRF så bör du kontakta styrelsen och fastighetsförvaltaren om du har dessa problem. Genom detta kan man lokalisera om problemen är exkluderade till din bostad eller om det är fler som är drabbade. Det är en något enklare process om du bor i villa. Då är det du själv som fattar alla beslut. Rådet i detta läge är dock att alltid ta det säkra före det osäkra.

Kostnaden för en stamspolning är väldigt låg om man jämför med kostnaden för vad ett eventuellt stopp kan komma att kosta. Det kan då handla om vattenskador som en följd av att rören går sönder och det kan innebära att alla stammar måste bytas i samband med detta.

rörinspektion

Kontakta ett företag för en rörinspektion

Att ligga steget före kan vara något som sparar extremt mycket pengar. Som villaägare - och ägare av fastigheter också, för den delen - så kan man tjäna enorma pengar på det förebyggande arbetet. Detta innebär att man håller vissa kritiska områden på bostaden under lupp. Taket, dräneringen, värmepumpen och så vidare - det är samtliga detaljer som kostar mycket pengar om akuta problem visar sig. Genom att vidta förebyggande åtgärder så kan man också planera framtiden bättre och slippa ta de dyra kostnaderna som brukar visa sig vid akuta skador.

Stammarna är inget undantag - långt därifrån. Idag kan man kontrollera stammarnas skick genom att använda speciella kameror. En rörinspektion - som det kallas - kan ge svart på vitt om hur stammarna mår och hur man kan förebygga skador. Skulle det finnas skäl till oro så kan exempelvis en relining vara lösningen. En sådan är billigare än vad ett stambyte är och det är ett bra exempel på hur man kan arbeta förebyggande och komma undan kostnader genom att använda sig av den professionella hjälp som finns.

På https://www.stamspolningstockholm.se kan du läsa mer om stamspolningar.

Vad gör egentligen en glasmästare?

26 sep 2019

Yrket är gammalt, det kräver god precision och det är fyllt av tunga traditioner - men vad gör egentligen en glasmästare? Vi har väl alla hört skämtet i form av en fråga kring om ens egen pappa är glasmästare så fort man råkat stå i vägen för någon. Få vet dock egentligen vad det skulle innebära om pappan i fråga de facto råkade visa sig vara en glasmästare. Det ska vi reda ut här.

En glasmästare finns egentligen inte längre. Istället för glasmästare så använder man nämligen idag ett annat ord för att beskriva yrket - detta i form av glastekniker. En glastekniker arbetar med glas i alla former och detta oavsett storlek och tjocklek.

Det kan handla om allt från att glasa in en tavla till en privatperson vidare till att skräddarsy stora skyltfönster till en butik eller att sätta glasräcken runt en altan hos en villaägare. Allt som rör glas rör också en glastekniker. Man arbetar vanligen med så kallat floatglas, med att härda glas eller med att lägga laminat på glasskivor.

Glasmästare byter fönster

Stor efterfrågan på glasdetaljer

Mycket tyder på att efterfrågan på tjänsterna som erbjuds av en glastekniker kommer att öka i framtiden. Redan nu ser man nämligen en stor ökning och detta som en följd av att fler börjat se värdet i att använda sig av mer glas i sina bostäder. Fördelarna med glas är många, men den stora ligger i det uppenbara: glas är transparent. Du kan således använda glas både för att skärma av, men ändå - trots detta - se igenom.

Det gör att glas är en perfekt rumsavskiljare. I ett större rum kanske man vill kunna skärma av lite - exempelvis genom att ha en avdelning för tv-tittande medan en annan används mer allmänt. Att sätta upp en vägg tar bort luft och gör att bostaden upplevs som mindre än vad den egentligen är. Väljer man istället glas så får man, så att säga, både ha kvar kakan och äta densamma.

Glas går även utmärkt att använda som skydd. Har du exempelvis problem med stänk från spisen i samband med matlagning så kan en skyddande glasskiva framför kaklet/tapeten vara den ultimata lösningen. Så fort du ser en fläck så är det bara att torka av och få det rent och fräscht igen.

Nackdelar med glasdetaljer?

Den stora nackdelen med glas har tidigare varit hållbarhet. Glas går sönder och många drar sig som en följd av detta från att välja exempelvis större glaspartier inomhus om man har småbarn. Det är en sund tanke, men faktum är att en glastekniker kan göra detta glasparti väldigt hållbart genom att härda det. Det finns glas som är att anse som nästintill omöjligt att ha sönder om det inte handlar om direkta slag med något vasst, hårt föremål. Det gör att man kan välja en sådan lösning även om man har barn i hemmet, men man bör naturligtvis hålla viss uppsikt över dessa ändå.

En nackdel som är svår att komma till bukt med handlar om smuts. Glas blir lätt smutsigt och - återigen - finns det småbarn så kommer detta att märkas tydligare i form av små händer, fläckar av mat och andra skavanker på ytan. Detta är svårt att komma till rätta med. Här får man skaffa sig rutiner gällande städning. En lösning kan även vara att låta glasteknikern frosta en del av rutan, detta gör att smuts och fläckar inte syns lika tydligt.

Hur blir man glasmästare?

För att bli glasmästare så går man antingen yrkesgymnasium eller också så väljer man att gå som lärling i några år. Det finns goda prognoser gällande yrket. Dels som en följd av det vi ovan gick igenom - glas som material har blivit allt populärare - men även som en direkt följd av att balansen inom yrket är lite snedvriden. En stor del glastekniker närmar sig pensionen och det finns en relativt smal återväxt. Väljer du att utbilda dig till glastekniker så har du också goda möjligheter till sysselsättning i framtiden.

Passar du då? Ja, det finns några egenskaper som är fördelaktiga. Att vara noggrann är en sådan - det handlar mycket om att mäta och att vara precis vid tillskärning av glas. Det är ett ganska dyrt material och man bör således vara ganska stadig på handen. Glas kan även vara tungt. Även om det idag finns fler hjälpmedel så kräver yrket fortfarande en viss styrka och fysik. Det innebär dock inte på något sätt att yrket är manligt. Tvärtom: glastekniker är ett yrke för alla - oavsett kön.

Läs mer på https://www.glasmästarestockholm.com/

Letar du golvläggare?

13 sep 2019

Anlita golvläggare i Dalarna

Är det så att du behöver lägga ett nytt golv? Gratulerar, att få ett nytt golv är mycket snyggt. Om man får tag i rätt golvläggare, vill säga. Vilket material ska du välja? Valet av golvmaterial bör tas utifrån hur du använder rummet där det nya golvet ska ligga. Är det i köket, kan man gott och väl lägga golv antingen i snyggt furu med tiljor, med klinker (som är lätt att rengöra) eller varför inte ett lantligt stengolv? Är det i hallen kanske man vill lägga ett golv med golvvärme och klinker. Är det i vardagsrummet kanske man önskar sig en snyggare parkett eller ett fint trägolv med tiljor.

Lägga golv själv

Beroende på hur underlaget på golvet ser ut kan du antingen lägga klinkern direkt på golvet, ellel så bör du förbereda golvet innan du påbörjar klinkerläggningen. Det är mycket viktigt att göra förarbetet så grundligt du bara kan innan du påbörjar golvläggningen med klinker. Det bästa är om du kan använda det gamla golvet som redan ligger och lägga klinker ovanpå det. Då kan du räkna med att den tidigare golvläggaren har gjort sitt arbete noggrant i förväg. Har du ett flytande golv som underlag, kan du inte använda det som underlag för att lägga klinker på. Av förståeliga skäl kan golvet inte bukta, utan måste vara helt plant.

Anlita golvläggare

Är du det minsta osäker på om du kan lägga klinker på golvet som du redan har, bör du anlita en golvläggare. Googla "golvläggare" och sedan den ort där du bor och behöver din golvläggare, så att du får tag i någon golvläggare nära där du bor. Ta sedan kontakt och be om offert och referenser. Referenserna är viktigare än offerten då den som är noggrann vill ha ett bra golv, till rätt pris, och inte ett billigt golv men som inte håller i längden.

Bor du i Dalarna?

Den som bor i Dalarna har ett 50-tal golvläggare att välja mellan, eventuellt fler än så. När du ska välja golvläggare i Dalarna bör du anlita den som har mest erfarenhet och kan lägga alla slags golv. Ska golvet som du ska lägga vara i badrummet bör man absolut anlita en golvläggare som är auktoriserade av GVK – Svensk våttrumskontroll, då hantverkaren måste kunna hantera våtutrymmen. Det är mycket viktigt med lutningen och vattenlås när man läggare golv i badrum. Ju fler certifieringar som golvläggaren har avlagt desto bättre golvläggare, så läs på noggrant innan du bestämmer dig. Här kan du läsa mer om golvläggare i Dalarna på: https://www.golvläggaresödradalarna.se.

Arkitekt behövs vid olika byggen

26 jun 2019

Vid de flesta nybyggen eller utbyggnader, ombyggnader och dylikt behöver man för det mesta en arkitekts tjänster. En arkitekt är nämligen garanten för att bygget inte blir fel, eller blir slarvigt gjort. En arkitekt har alltid som uppgift att räkna på vinklar, belastningar och konstruktioner så att de blir rätt. Dessutom brukar de allra flesta arkitekter kunna se till att det inte bildas onödiga utrymmen som inte går att använda till annat än på sin höjd förvara saker där. En arkitekt ser också till så att det byggs på ett estetiskt sätt och som tilltalar den som tycker om vackra ting. Ofta ser de också till så att husen får ett utseende som är nytänkande och sätter nya trender.

En arkitekt behövs vid ombyggnationer

Många tänker att man mest behöver arkitekter när man bygger nya hus, men i alla fall när man bygger ut ett hus, eller bara bygger om ett hus, behövs en arkitekt som ser till så att om- eller utbyggnaden blir byggt på rätt sätt. En arkitekt ser också till att använda material på fler än ett sätt och får oss andra dödliga att inse att man kan använda utrymmen på nya sätt som man inte har tänkt på tidigare. Ska man göra om ett hus, från en användning, till exempel en gammal fabrik, och bygger om det till ett boningshus, eller tvärtom; att man vill bygga om ett boningshus till en fabrik eller ett ställa där man har företagsverksamhet – bör man alltid be en arkitekt som ritar om fastigheten så att den passar för sitt nya syfte.

En arkitekt behövs vid inredning av hus

Ska man inreda ett hus på ett nytt sätt kan man behöva en arkitekt som kommer och inreder det åt en. En arkitekt har (oftast) ett öga för hur man kan använda utrymmen på nya sätt, hur man kan maximera ytor och utnyttja dem till fullo. En inredningsarkitekt behövs i de flesta hem, när man ser hur många har det i sina hem, blir man nästan svimfärdig. De flesta skulle behöva komma på hur man kan utnyttja det som man har i sina hem och kunna använda utrymmena på bästa sätt. En arkitekt kan även vara till stor hjälp medan man bygger och har då ett kontrollansvar så att byggtekniken används på rätt sätt och kan hjälpa till med bygglov och förhandlingar som man kanske måste ha med berörda myndigheter. Läs mer här om arkitekter som man kan få tag i, i Stockholm på: https://www.arkitektstockholm.biz.

Bäst att anlita rörmokare för VVS vid husbygge

28 apr 2019

Det finns två områden som man som husbyggare bör överlåta åt proffsen; det första är el, som faktiskt är förbjudet att dra själv, och det andra är VVS. Redan när grunden läggs på ett hus ska rörledningarna för VA, vatten och avlopp vara på plats. På detta byggs sedan det som ska bli husets VVS-system, och det är ett jobb so fordrar noggrannhet och planering.

De flesta har en ganska vag uppfattning om hur ett VVS-system för att helt hus kan och bör se ut, och att man alltid måste ta hänsyn till husets specifika egenskaper komplicerar saken ytterligare. Därför är det inte läge att börja googla och låta sig luras av trådar där folk menar att man utan några vidare svårigheter kan bygga upp ett VVS-system för villan själv, trots avsaknad av förkunskaper.

Lätt att hitta bra rörmokare i Stockholm

Vatten och avlopp är en känslig del av ett hus. Felaktigt dragna rör och ledningar, felanpassade kopplingar och ett system som inte dimensionerats rätt kan skapa stora problem med läckor, problem som kan utvecklas till rena katastroferna. Mycket av ett VVS-system byggs ini väggarna på huset och det är oerhört viktigt att det görs på ett korrekt sätt.

I Stockholm finns det tusentals rörmokare, och det är inte svårt att hitta en duktig och dessutom prisvärd rörmokare i Stockholm. Även om du planerar att bygga merparten av ditt hus själv, måste du anlita en rörmokare för att planera och bygga VVS. Det är inte lag på det, men det är nästan så att det borde vara det.

Del av entreprenad på el och VVS

Kanske kan du till och med hitta en bra byggfirma i Stockholm som kan ta både el och VVS på entreprenad. I Stockholm finns många sådan firmor, med både elektriker och rörmokare anställda, som kan totalentreprenader eller delar av entreprenaden under ett och samma kontrakt. Genom att söka på nätet efter elektriker och rörmokare i Stockholm som en gemensam sökning kan du hitta många sådana bra firmor i närheten av där du bor.

Genom att anlita en professionell rörmokare i Stockholm, gör du ditt hus säkert och funktionellt. Alternativet, att dra VVS själv, är riskabelt och man inte är hundra procent säker på vad man gör. Det som kan fungera fint på ett hus, som man till exempel ser i en instruktionsvideo på nätet, kan vara helt fel läsning för ditt hus, även om det ser ut som en bra idé i stunden. Vet du då inte vad det du gör egentligen har för funktion vet du inte heller vad det kan leda till, och detta är att bokstavligen bygga in problem i sitt hus, något som är både dumt och onödigt. Drabbas man av ett akut problem vid senare tillfälle måste man ringa en jourrörmokare, något som kan vara väldigt dyrt.

Gör det du kan, överlåt resten åt rörmokare och elektriker

Som gör-det-självare måste man vara ödmjuk och bara utföra de delar av arbetet man har djup kunskap om och verkligen vet att man klarar av. Annars kan följderna bli riktigt tråkiga. Särskilt viktigt är detta med el och VVS, två områden som man ska ha extra respekt inför. Det finns en anledning till att både elektriker och rörmokare har låna och krävande utbildningar, särskilt utbildningen till VVS-ingenjör  är krävande. Det görs för att vi ska kunna få säkra, täta och torra hus, både i Stockholm och resten av landet, där vattnet bara rinner på de platser vi vill.

När du behöver gjuta i betong

16 apr 2019

När man ska bygga ut eller bygga nytt får man inte slarva med grunden. En dålig grund kan orsaka skador på byggnaden eftersom marken kan röra sig. Det kan med tiden bli sprickor i fasaden och till och med i värsta fall rasa. Ett rejäl grund i betong är ett måste för våra byggnaders säkerhet.

Betonggjutning

Det krävs erfarenhet och kunskaper för att gjuta en säker grund. Men hur går det då till? För att betongen ska bli stabil krävs ordentlig armering med armeringsjärn. Det fungerar som ett skelett för betongen att härda kring. Kombinationen betong och armeringsjärn ger en bra struktur i grunden. När man behöver en bra grund ska man anlita en bra byggfirma för sin betonggjutning så det blir korrekt utfört. Det är inget man ska ge sig på utan erfarenhet. 

Gjuta betonggolv

Det är vanligt att man gjuter golv i betong i till exempel villor, fritidshus och industribyggnader. Det finns många fördelar med ett betonggolv. Bland annat blir golvet väldigt slätt och tåligt. Man kan antingen ha det som det är, måla det eller lägga ett nytt golv över beroende på användningsområde.

Platsgjuten betong innebär att man gjuter golvet på plats med palttor som fäster väggarna. Vid denna metod kan man enkelt bygga in till exempel el och vatten direkt i stommen. Det sparar effektivt plats med ökad boyta som följd.

Det finns olika betongmaterial

Det vanligaste materialet vid gjutning är fiberarmerad betong. Det ger en stark stabilitet i stora byggnader som till exempel arenor och köpcenter. Ett annat alternativ är självkompakterande betong. Den fyller gjutformen utan att den behöver vibreras. Det är mer lättflytande så den omsluter armeringsjärnen snabbt och effektivt. Man behöver heller inte efterbehandla på samma sätt som behöver vid fiberarmerad betong.

Det finns ett tredje material som kallas snabbuttorkande betong. Det är lite mer tungarbetat men förkortar tiden för många byggprojekt. Hållfastheten är väldigt hög och tillsammans med armeringen ökas lastupptagningsförmågan rejält.

Förarbete

Innan man börjar gjuta betong måste marken vara jämn och grunden stabil. Det gör i regel av grävmaskiner. Installationer av avlopp och el behöver dras innan. Sedan kommer en lastbil med betongen i en roterande trumma för att den inte ska stelna. 

Betongen pumpas in i formen med hjälp av slangar. Ibland måste betongen vibreras för att undvika luftbubblor och att betongen tar sig in i alla vinklar.

Betongen måste hela tiden hålla rätt temperatur för att inte härda för fort. Detta för att undvika sprickor. Detta kan regleras genom att spola vatten över utan. När den sedan har torkat är gjutningen klar. 

Hur viktig är ventilationen?

20 mar 2019

Om man bygger ett nytt hus så bör man lägga större fokus på vilket typ av ventilationssystem som ska finnas och man bör även se till att detta - fullt ut - anpassas efter husets planlösning. Vidare så kan man även se till att detta ställs in och justeras utifrån användning; vilka rum används mest och vilka används i en lite mindre grad? Det här är möjligt att göra på ett tydligare sätt numera; detta tack vare tekniken och den stora utvecklingen där.

Ventilation går på många sätt att styra och rikta mot specifika behov - något som dels ger en bättre inomhusmiljö och som dessutom är ekonomisk fördelaktigt. Detsamma går för övrigt att göra med sina radiatorer där man på förhand kan ställa in temperaturen i enskilda rum snarare än att, rent krasst, elda för kråkorna.

OVK Besiktning måste genomföras på givna datum

Att ventilationen är en viktig beståndsdel i våra liv bevisas av att det finns en lag som handlar om OVK besiktning. 1991 klubbade nämligen vår riksdag igenom en motion om OVK besiktning; en motion som innebär att alla fastigheter, offentliga lokaler och byggnader - samt en del villor som har specifika ventilationssystem med värmeåtervinning - ska undersökas och där man genom en OVK besiktning också säkerställer att de boende/besökare/kunder som besöker lokalen i fråga inte riskerar att fara illa som en följd av undermålig ventilation.

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och sedan lagen trädde i kraft så har en förbättring också skett. Den fungerar som en blåslampa för fastighetsägare som annars skulle lägga pengar på annat (den egna fickan) än att uppdatera ventilationssystemen.

Det finns fortfarande saker att göra

Men, det handlar om en förbättring som gått från absolut noll också. Innan 1991 så var ventilationen i Sverige rent katastrofal och det var också anledningen till att lagen i fråga infördes. Sakta men säkert sker en förbättring, men frågan är om man inte samtidigt ska öka kraven och konsekvenserna av misskötsel? Som det är idag så ska en OVK besiktning ske på ett givet datum och med givna tidsintervaller.

Om en fastighetsägare skulle bli underkänd så måste han vidta åtgärder - annars väntar böter. Det här är ett bra system i teorin, men i praktiken finns det brister. Det är upp till kommunen att styra ventilationen och som ska begära in protokoll från fastighetsägare, BRF:er och hyresvärdar.

Många kommuner prioriterar inte frågan om OVK Besiktning

Det har visat sig att det, till mångt och mycket, är en fråga om prioriteringar och resurser. I många svenska kommuner så är frågan påtagligt eftersatt - i vissa så pass lågt prioriterad att det kan räcka med att en fastighetsägare säger att ventilationen är bra; han behöver alltså inte skicka in det protokoll som man får efter en OVK besiktning.

Där finns det onekligen lite att jobba med. Alla har rätt till cirkulerande, fräsch luft i sina hem och ingen ska fara illa som en följd av att fastighetsägaren ignorerat frågan om en OVK besiktning. Högre krav kan - och ska! - ställas i varje kommun. Frågan är för viktigt för att ignoreras.

Här kan du läsa mer om hur en OVK-besiktning till: https://www.ovkbesiktning.nu.

Är du i behov av en målare?

14 mar 2019

Frågan i rubriken är faktiskt av det mer retoriska slaget. Det vi tänkte göra här är nämligen att påvisa vikten av att anlita en målare; något som sker av den enkla anledningen att väldigt få klarar av att måla på ett sådant sätt att det blir hållbart, snyggt och skyddande för huset. Det finns en tydlig gräns mellan att måla inomhus och måla fasaden. Den senare bör man alltid ta hjälp av en målare vid. Några snabba skäl till detta följer:

  • Jobbet är svårt. Att måla en fasad handlar om ett större projekt. Äger du ett hus i exempelvis Huddinge så kommer det inte primärt att handla om att du ska doppa en pensel i färgpytsen och vandra omkring längs fasaden. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för ett målerijobb som står emot tidens tand. Färg på en fasad utgör det primära skyddet för hela huskroppen och för att den ska fästa så krävs det också ett gediget grundarbete. Fuskar man med slipning och skrapning - eller använder sig av billig färg - så kan fukt tränga in mellan trä och färg; något som kan leda dels till fuktskador och röta och dels också till fuktsprängning. Och: har du verkligen tiden som krävs, har du verktygen och .- framförallt - utrustningen för att måla fasaden på huset i Huddinge? En målare har exempelvis en ställning som ingår i priset. Dessutom brukar många målare ha förmånliga rabatter hos återförsäljare; något som kan ge dig billigare färg och material.
  • Du saknar kunskap. Skillnaden mellan ett professionellt jobb och en fasad målad av en lekman syns kanske inte direkt. Faktum är att den fasad du målat till en början kan se snyggare ut än en fasad målad av en målare i Huddinge. Här kommer emellertid tiden att vara domare och allt tyder på att det är en ganska skoningslös sådan: det jobb du utfört kommer att hålla kortare än det som en målare gjort. Här kan det handla om flertalet år - någots om ger extra kostnader i längden. En målare har kunskapen och det ger ett jobb som håller i längden. En klar investering.

Interiör målning är lite enklare

Fasad ska målas av målare, men hur är den med interiörer? Där har man inte samma krav, enligt oss. Du har mer svängrum gällande att misslyckas om du ska måla om i ett rum. Färgen har inte samma skyddande egenskaper och det är lättare att korrigera misstag.

Därmed dock inte sagt att det är någon smal sak. Ett målerijobb inomhus är även det krävande och sätter lika stor vikt vid grundarbetet. Anledningen till att många misslyckas är att man fuskar med den fasen; man vill bli klar snabbt och man vill komma igång med att måla så snart som möjligt. En målare disponerar tiden ungefär med 70% på grundjobbet och 30% på målningen. Hamnar du som lekman i närheten av den procentsatsen så är det också troligare att du får ett jobb som du är nöjd med och som håller längre.

Kom ihåg att du kan använda Rot-avdraget för en målare - oavsett om det handlar om interiöra målningar eller om fasaden på ditt hus. Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett tak på 50.000 kronor. Det gör skillnad.

← Äldre inlägg