BIM – för bästa koordineringen av byggprojekt

BIM är dagens standard för koordinering av byggprojekt. Med hjälp av BIM skapas en gemensam dokumentationsbas där alla uppgifter alltid hålls uppdaterade.

BIM står för Building Information Modeling. Det är en metod, eller ett verktyg om man så vill, för att underlätta samarbetet mellan arkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare, entreprenörer och andra aktörer inom nybyggnation. Med hjälp av BIM kan man planera, designa och konstruera en struktur eller byggnad i en enda 3D-modell.

Men BIM är inte bara användbart i samband med nybyggen. Det som modelleras och den data som matas in kan också ligga till grund för drift och förvaltning av byggnader. Dessa uppgifter gör det möjligt för till exempel kommuner och fastighetsförvaltare att fatta välgrundade beslut baserat på information som härrör från modellen – även efter att byggnaden är färdigställd.

BIM är mer än bara 3D

Långt tillbaka användes tvådimensionella ritningar för information i samband med byggnadsplaner. Men 2D-metoden gjorde det mycket svårt att verkligen visualisera alla dimensioner och krav. Därefter kom CAD (Computer Aided Design), som hjälpte kreatörerna genom digitala planer. Senare kom även CAD i 3D, vilket gav ännu mer realistiska ritningar. Nu är det BIM (Building Information Modeling) som är standard – och detta är något mycket mer än bara 3D-modeller.

En BIM-modell utgörs av många olika BIM-objekt. Dessa är komponenter som är intelligenta och som lagrar data. Om någon komponent ändras uppdaterar BIM-programvaran modellen för att återspegla förändringen. Detta gör att modellen förblir konsekvent och koordinerad genom hela processen så att konstruktionsingenjörer, arkitekter, konstruktörer, projektledare och entreprenörer har bästa möjliga förutsättningar för ett välfungerande samarbete. För mer info se https://www.bimkoordinering.se

4 Jun 2023