Betonghåltagning för dig i Uppsala

Betonghåltagning är något som utförs av kunniga personer i Uppsala. Du kan känna dig trygg med att det bara är erfarna arbetare som har hand om all håltagning.

Har du någon gång tänkt dig att du skulle behöva ta hål i en vägg eller ett golv? Är ditt hus gjort av betong? Då ska du vända dig till ett företag som har licens på att få lov att göra betonghåltagning. Det är ett jobb för utbildade personer och inget du kan klara av att göra själv.

Nog skulle det kännas roligt att borra i betong men det är inget för en lekman. Det kräver åratal av vana för att allt ska gå smidigt tillväga. Ditt hus kan ju stå nära ett annat och då gäller det att inget går fel. Det finns

Olika typer av betonghåltagning i Uppsala

Det utförs flera olika typer av håltagning i Uppsala. Här kommer du få läsa om några av dem. Först ut har du något som heter betongborrning. Det är en snabb och effektiv metod som kan göras med moderna och synnerligen effektiva maskiner, Lämpar sig för rör, el eller ventilation.

Golvsågning används när du vill ha ett hål där du ska ställa en trappa. Det passar också bra när du behöver ha gjort ett schakt eller vill ha rännor som löper i golvet. Väggsågning är en metod som kan vara bra till lite av varje. Till exempel om du vill ta upp ett hål för en dörr. En tyst teknik är vajersågning, vilken är bra när det ska göras hål i en mur eller skapas runda trapphål.

6 Nov 2022