Badrumsrenovering i äldre hus i Uppsala

Om man köpt ett äldre hus i Uppsala så kan en badrumsrenovering vara behövlig. Men vad bör man tänka på när man renoverar ett badrum? Här finns några tips.

Byggregler har sett olika ut genom åren. Och har man ett äldre badrum som ska renoveras så inser man snart hur annorlunda dagens regler ser ut mot då badrummet byggdes. Men spelar det någon roll hur reglerna såg ut när badrummet byggdes? Ja, det kan det göra. För det kan innebära att man måste göra mer än bara ett nytt ytskikt.

I dagens byggnormer har man lagt stor vikt vid brandsäkerhet och att fukt inte ska kunna tränga in i väggar, golv och tak. Om man ska utföra en badrumsrenovering i ett äldre hus i Uppsala så kan det därför bli en hel del merarbete. Troligen kommer man behöva utföra ett grundligt underarbete innan man kommer till det som husägaren i allmänhet ser som roligt. Nämligen ytskiktet.

Korrekt badrumsrenovering i Uppsala

Det man ska tänka på som husägare är att det krävs en hel del för att man ska kunna skapa ett badrum som följer dagens regler och normer för byggnation av ett våtutrymme. I vissa fall krävs det att man använder en hantverkare, eller firma, som har all utbildning och alla licenser för att renovera badrum i Uppsala.

Varför måste man bygga ett badrum enligt regler och normer? Svaret på den frågan är att om något skulle hända så får man inte ut på sin försäkring om man inte följt alla föreskrifter. Vilket kan bli dyrköpt.

20 Dec 2022