Avancerad trädfällning i Nacka

När man arbetar med trädfällning i Nacka är det inte alltid hela träd som skall tas ner. Ibland kan det vara delar som sticker ut så att trafiken inte kan ta sig fram eller delar som blivit dåliga.

Träd kan bli flera hundra år gamla och de kan bli väldigt stora. Det är vackert att se på mäktiga trädkronor och kraftiga stammar. Men om ett träd faller så kan det skapa väldigt mycket skada. Därför är det viktigt att se till att de som finns är friska och starka och kan stå emot en storm.

Företag som arbetar med trädvård i Nacka vet att inget träd är det andra likt. En gran har helt annan karaktär än en gammal ek eller björk. Om ett stort träd står i vägen eller måste tas bort för att det är gammalt så har de rätt erfarenhet och utrustning att göra det.

Riktigt stora träd kan man inte bara fälla

De riktigt stora bjässarna som står i ett tättbebyggt område kan inte fällas med en motorsåg. Inte ens i skogen gör man det längre. Istället använder man en bil med kran, gripklo och såg, för att ta ner såna träd. Så tar man det bit för bit på ett tryggt och metodiskt sätt.

Allt grenverk och de delar av stammen som sedan blir liggande på marken forslar man bort, om det inte ska användas till ved. Den besvärliga stubben kan man också fräsa bort. Stubbar kan annars bli stående i väldigt många år. De är kompakta.

20 Dec 2021