Att utföra asbestsanering i Stockholm

Frågan om asbestsanering i Stockholm brukar oftast poppa upp då fastigheter behöver renoveras. Gamla material behöver behandlas med stor försiktighet.

Asbest ansågs som ett fantastiskt material då det först introducerades, och det är inte alls fel. Asbest är på många sätt ett mycket användbart material. Det ljudisolerar och isolerar också utmärkt mot värme. Det tål mekanisk bearbetning. Allt hade varit perfekt om det bara inte varit så extremt hälsofarligt.

Allt fungerar utan dolda faror så länge som asbest inte bearbetas. Då det sönderdelas eller skadas lösgörs små tunna fibrer och blir kvar i luften länge. Då vi andas in dessa sätter de sig i luftvägar och lungor och orsakar skador, sjukdom och död. Idag är asbest sedan länge förbjudet att använda.

Asbestsanering är inget för amatörer

Eftersom ämnet är så farligt finns det en lång rad regler som måste följas vid sanering av asbest i Stockholm. De företag som sysslar med detta behöver ha tillstånd från Arbetsmiljöverket och ha specialutbildad personal och utrustning. Men var kan man då hitta asbest i en fastighet och hur gör man?

Asbest kan finnas på många ställen. Det kan finnas i lim och fix och fog, i brandskydd och ventilation. Har ditt hus renoverats under 50–70-talet är risken stor att asbest varit inblandat. Därför börjar man alltid med att låta en erfaren firma ta prover. Visar de förekomst av asbest behövs speciella procedurer för att hantera en sanering. Med rätt samarbetspartner blir din renovering ofarlig och materialet avlägsnas säkert och kompetent.

10 Oct 2022