Är du i behov av en målare?

Frågan i rubriken är faktiskt av det mer retoriska slaget. Det vi tänkte göra här är nämligen att påvisa vikten av att anlita en målare; något som sker av den enkla anledningen att väldigt få klarar av att måla på ett sådant sätt att det blir hållbart, snyggt och skyddande för huset. Det finns en tydlig gräns mellan att måla inomhus och måla fasaden. Den senare bör man alltid ta hjälp av en målare vid. Några snabba skäl till detta följer:

  • Jobbet är svårt. Att måla en fasad handlar om ett större projekt. Äger du ett hus i exempelvis Huddinge så kommer det inte primärt att handla om att du ska doppa en pensel i färgpytsen och vandra omkring längs fasaden. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för ett målerijobb som står emot tidens tand. Färg på en fasad utgör det primära skyddet för hela huskroppen och för att den ska fästa så krävs det också ett gediget grundarbete. Fuskar man med slipning och skrapning - eller använder sig av billig färg - så kan fukt tränga in mellan trä och färg; något som kan leda dels till fuktskador och röta och dels också till fuktsprängning. Och: har du verkligen tiden som krävs, har du verktygen och .- framförallt - utrustningen för att måla fasaden på huset i Huddinge? En målare har exempelvis en ställning som ingår i priset. Dessutom brukar många målare ha förmånliga rabatter hos återförsäljare; något som kan ge dig billigare färg och material.
  • Du saknar kunskap. Skillnaden mellan ett professionellt jobb och en fasad målad av en lekman syns kanske inte direkt. Faktum är att den fasad du målat till en början kan se snyggare ut än en fasad målad av en målare i Huddinge. Här kommer emellertid tiden att vara domare och allt tyder på att det är en ganska skoningslös sådan: det jobb du utfört kommer att hålla kortare än det som en målare gjort. Här kan det handla om flertalet år - någots om ger extra kostnader i längden. En målare har kunskapen och det ger ett jobb som håller i längden. En klar investering.

Interiör målning är lite enklare

Fasad ska målas av målare, men hur är den med interiörer? Där har man inte samma krav, enligt oss. Du har mer svängrum gällande att misslyckas om du ska måla om i ett rum. Färgen har inte samma skyddande egenskaper och det är lättare att korrigera misstag.

Därmed dock inte sagt att det är någon smal sak. Ett målerijobb inomhus är även det krävande och sätter lika stor vikt vid grundarbetet. Anledningen till att många misslyckas är att man fuskar med den fasen; man vill bli klar snabbt och man vill komma igång med att måla så snart som möjligt. En målare disponerar tiden ungefär med 70% på grundjobbet och 30% på målningen. Hamnar du som lekman i närheten av den procentsatsen så är det också troligare att du får ett jobb som du är nöjd med och som håller längre.

Kom ihåg att du kan använda Rot-avdraget för en målare - oavsett om det handlar om interiöra målningar eller om fasaden på ditt hus. Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett tak på 50.000 kronor. Det gör skillnad.

14 Mar 2019