Anlita ett besiktningsföretag

Ett besiktningsföretag har en viktig roll när det gäller undersökningar av hur hus mår och är konstruerade. Något såväl ägare som köpare kan dra nytta av.

Det är känt att man är klok om man nyttjar ett besiktningsföretag innan man köper ett hus. Det kan annars bli många mycket olyckliga och otrevliga överraskningar. Sådant som kan kosta stora summor pengar. Därför brukar också mäklare föreslå att man som köpare ska lägga den kostnaden för att få ett ordentligt besked gällande husets tillstånd.

För att få reda på sådant som är dolt så har man inte några andra alternativ än att nyttja proffs inom området. Det kan handla om giftiga gaser, mögel eller fuktskador som kanske inte ens ägaren själv har en aning om. Och det kan finnas på platser i huset som man inte kan komma åt med ögon eller händer.

Besiktningsföretag med olika kunder

När man talar om ett besiktningsföretag så talar man oftast om de tjänster som utförs vid ett husköp. Men det kan även vara aktuellt att anlita ett sådant företag för besiktningsuppdrag vid ett bestående ägande. Det kan bero på att man haft en skada som man åtgärdat och inte vet hur den har påverkat husets konstruktion.

Det är inte heller enbart husköpare som använder sig av besiktningsföretag, utan kunderna kan vara av alla möjliga olika slag. Från byggbolag till myndigheter eller företag. Det vill säga alla som har en fastighet som man känner att man vill kontrollera så att det inte finns några risker eller skador. 

Mer om ett besiktningsföretag kan du läsa här: https://www.mhbyggteknik.se/ 

11 Mar 2023